Den framtida staden

2009-10-19
Seminarium

För första gången i mänsklighetens historia är vi fler som bor i städer än på landsbygden. Med en växande befolkning och stundande klimathot talar allt fler om behovet av att planera och bygga våra städer annorlunda. Karin Bradley ifrågasätter föreställningen om den täta staden som miljöhjälte,...

"Civilisation" of the EU. A way for the EU to do more for world peace?

2009-10-16
Seminarium

Under European Green Party’s kongress i Malmö den 16 – 18 oktober arrangerar Cogito ett seminarium tillsammans med den gröna, europeiska tankesmedjan Green European Foundation om den gemensamma rapporten ” ’Civilisation’ of the EU”.

Rapporten kartlägger och analyserar de ickemilitära verksamheterna av EU:s utrikespolitik, och...

Klimatförändringens politik

2009-10-03
Seminarium

Forskningssamhällets kunskap om klimathotet är idag ännu mer förfinad än för tolv år sedan i Kyoto. Allmänhetens medvetenhet om klimathotets allvar likaså. Att det är bråttom, och att vi än så länge inte gjort tillräckligt är de allra flesta överens om. Samtidigt som det finns ljuspunkter så ä...

Två månader till Köpenhamn. Hur byggs en global rörelse för klimatet?

2009-10-03
Seminarium

Hur kan världen mobilisera inför vår tids viktigaste möte om klimatkrisen? Strategier, förväntningar, knäckfrågor och tänkbara lösningar. Vad är läget just nu, och vad händer efter Köpenhamn? Vilken roll har en global folkrörelse för att en klimatsäker och rättvis politik ska komma tills stånd,...

Klimatforum 2009

2009-10-03

Vi har förstått att klimatkrisen är ett faktum - nu vill vi veta hur
vi ska lösa den.ABF-huset i Stockholm - Lördag 3 oktober
10.00-17.00


I höst är det premiär för en ny mötesplats för dig som vill lära dig mer
om klimatfrågan och vad vi kan göra för att styra in mot en hå...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |