Seminarium - Finns det en grön arbetslinje?

2013-07-01
Almedalsseminarium

Hur gröna är egentligen de gröna jobben? Trots hundra procents tillväxt i Sverige sedan 80-talet har arbetslösheten mer än fördubblats under samma tid och exploateringen av de ekologiska resurserna har aldrig varit större. Hur får vi en meningsfull sysselsättning för alla och inte fler ohållbara jobb?

När: 1 Juli, kl 9.00-10.30
Var: Almedalen,...

Inbjudan till Idémöte i Stockholm

2013-06-01

Många har uttryckt intresse för någon form av samarbete eller medverkan i Cogitos arbete med att utveckla det gröna tänkandet. Cogito ordnar därför ett möte i Stockholm den 1 Juni för att spåna fram nya idéer. Vill du vara med? Skicka ett mejl till info@cogito.nu med information om hur du skulle kunna bidra till Cogitos verksamhet.

Välkommen!

Kongresseminarium: Svensk konsumtion och global miljöpåverkan

2013-05-24
Seminarium

Att titta på miljöpåverkan utifrån ett konsumtionsperspektiv är viktigt för att förstå varför utsläpp sker på global nivå och hur stora våra utsläpp är. På detta seminarium presenterar Cogito tillsammans med Stockholm Environment Institute rapporten ”Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck” som beräknar konsumtionens miljöpåverkan i fyra svenska städer. Vilken politik är nödvändig och mest...

Bar Grön: En kväll om vardagssmart klimat

2013-05-16

Välkommen till Bar Grön på Hemma hos Kaj i Hammarby sjöstad!

Denna gång flyttar vi in på Hemma hos Kaj i Hammarby Sjöstad. Som vanligt håller vår eminenta programledare Moa Svan i trådarna på scenen. Till vår talkshow med samhällstema bjuder vi in kulturpersonligheter och politiker, engagerade medborgare och opinionsbildare till samtal kring frågor om klimatet, vardagen...

Seminarium - Idéer för ett nytt Europa

2013-04-25

I Europa råder ekonomisk kris, arbetslösheten ökar dramatiskt, klimathotet blir alltmer allvarligt och många tvivlar på att lösningen går att finna inom EU som det ser ut idag. Hur ska vi gå vidare? Vissa länder vill gå mot ett Europas Förenta Stater medan andra som Storbritannien vill minska EU:s makt. Vad kan EU göra för freden och finns det en framtid för EU som radikalt...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |