Linköping: Visioner och vägval för klimatet

2012-05-07
Seminarium

Vad säger den senaste klimatforskningen, och hur kan Sverige och Linköping vara med och bidra till en hållbar utveckling för alla världens länder?

I en unik studie från Stockholm Environment Institute har forskare beräknat både klimatfotavtrycket och det ekologiska fotavtrycket för en rad svenska städer, däribland Linköping. Välkommen till ett samtal mellan ledande...

VÄGVAL FÖR KLIMATRÄTTVISA - Seminarieserie 2012

2012-05-03
Seminarieserie

I seminarieserien Vägval för klimaträttvisa bjuder den gröna tankesmedjan Cogito in klimatforskare, företrädare för intresseorganisationer och politiker för att samtala om hur vi kraftigt kan minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt ge de fattigaste länderna en rimlig chans till utveckling.

Klimatomställningen är vår tids ödesfråga. Världens rika länder har mest...

Malmö: Visioner och vägval för klimatet

2012-05-03
Seminarium

Vad säger den senaste klimatforskningen, och hur kan Sverige och Malmö vara med och bidra till en hållbar utveckling för alla världens länder?

I en unik studie från Stockholm Environment Institute har forskare beräknat både klimatfotavtrycket och det ekologiska fotavtrycket för en rad svenska städer, däribland Malmö. Välkommen till ett samtal mellan klimatforskare och...

Vårens kurser i grön ideologi

2012-04-03
KURS

Våren 2012 erbjuder Cogito åter en grundkurs i Grön ideologi. Nytt för i år är också en fördjupningskurs inom den ekologiska postmodernismen. Allt tillgängligt från ditt hem, vid din dator!

Kursledare: Angela Aylward, sociolog, pedagog och styrelseledamot i tankesmedjan Cogito med lång erfarenhet av att utbilda gröna aktivister och politiker.

...

Bok om grön lokalpolitik – välkommen med dina erfarenheter och idéer

2012-03-16

Ställ om! – För en grön lokalpolitik är arbetstiteln på en bok som kommer att ges ut i samarbete mellan Grön Fond, den gröna tankesmedjan Cogito och Premiss förlag. Ställ om! vill vara en källa till kunskap och inspiration för lokalpolitiker och politiskt intresserade till att genomföra en grön omställning av samhället. Boken vill lyfta fram de många små stegen i rätt...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |