27 National Action Plans = 1 European Energy Policy?

2011-05-17

Tillsammans med gröna tankesmedjor från Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Frankrike och Österrike har Cogito granskat de nationella handslingsplanerna för förnybar energi. Slutsatsen är att ambitionsnivån generellt är väldigt låg, och den stora potentialen för europeiskt samarbete kring förnybar energi tas inte tillvara.

För att minska koldioxidutsläppen har EU:s medlemsstater kommit överens om de så kallade 2020-målen, som innebär att andelen förnybar energi i EU ska uppgå till 20 procent år 2020. Bindande mål har fastslagits för varje EU-stat, men man har överlämnat till medlemsstaterna själva att definiera hur målen ska uppnås. Konsekvensen är att 27 EU-stater har utarbetat 27 olika nationella handlingsplaner. En farhåga är att de möjligheter som skulle ha uppstått genom en samordnad strategi därmed går förlorade.

Cogito har tillsammmans med Green European Foundation och Heinrich Böll Stiftung i Tyskland och Tjeckien, Die Grünen Bildungswerkstatt i Österrike, samt Stichting Wetenschappelijk Bureau, Groen Links, i Nederländerna, undersökt i vilken utsträckning de nationella handlingsplanerna siktar bortom 2020 och om det i dessa handlingsplaner ändå tagits hänsyn till möjligheterna för europeiskt samarbete. Alla analyser finns tillgängliga i en engelskspråkig samlingspublikation som sätter de nationella analyserna i ett europeiskt sammanhang.

Samlingsrapporten:

27 National Action Plans = 1 European Energy Policy? An analysis of six National Renewable Energy Action Plans

Analys av den svenska handlingsplanen:

EU - på väg mot en hållbar energiförsörjning? Analys av Sveriges nationella handlingsplan för främjande av förnybar energi

A pair of steals in his av BKI89yabamy (inte verifierad)
A pair of steals in his av BKI89yabamy (inte verifierad)
Stephen Curry back feel can av Bobbyabamy (inte verifierad)
Stephen Curry back feel can av Bobbyabamy (inte verifierad)
tutuapp for blackberry av dhonibabu (inte verifierad)
obat aborsi av obat aborsi (inte verifierad)
Besvara kommentar | Cogito av RackNithi (inte verifierad)
instagram for pc av dhonibabu (inte verifierad)
Very nice post av jennifer bella (inte verifierad)
Very good post av jennifer bella (inte verifierad)
mobdro av Mobdro for pc (inte verifierad)
Thank you for sharing av mehrdad (inte verifierad)
Golden Triangle with Kashmir av Gäst (inte verifierad)
Golden Triangle with Kerala av Gäst (inte verifierad)
good night messages av rohit (inte verifierad)
tubemateforwindows av tubemate (inte verifierad)
movie av Gäst (inte verifierad)
high blood pressure av sanjeev11 (inte verifierad)
ردیاب خودرو av Gäst (inte verifierad)
hose are nfl jerseys av Gäst (inte verifierad)
uc browsre av uc browser for pc (inte verifierad)
xender for pc av xender for pc app (inte verifierad)
A genuine critical article. av Gäst (inte verifierad)
Due to the fact for virtually av Gäst (inte verifierad)
love is life av tauqeer1992 (inte verifierad)
Pada halaman ini saya akan av thank yo (inte verifierad)
باربری تهران av Gäst (inte verifierad)
Great. av duy (inte verifierad)
Tying targets have been set av Steve (inte verifierad)
This type of publish supplies av Steve (inte verifierad)
Outstanding snail email av Gäst (inte verifierad)
We've been considering these av Gäst (inte verifierad)
This type of publish supplies av Gäst (inte verifierad)
Everyone accomplished av Gäst (inte verifierad)
thanks for this post. your av mehrdad (inte verifierad)
http://www.etechnology.us In av Gäst (inte verifierad)
http://groupspaces.com/koraon av Gäst (inte verifierad)
http://groupspaces.com/koraon av Gäst (inte verifierad)
mreyhgf av mostafa shaban (inte verifierad)
https://souraablog.wordpress. av Gäst (inte verifierad)
https://souraablog.wordpress. av Gäst (inte verifierad)
http://forums.fireloading.com av Gäst (inte verifierad)
My partner and i paucity you av Gäst (inte verifierad)
Benefit in terms of talking av Gäst (inte verifierad)
This web site is usually av Gäst (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |