Bokanmälan: Behovet av en ny förståelse

BOKANMÄLAN

Behovet av en ny förståelse
Göran Bäckstrand, Kåre Olsson och Emin Tengström
Bokförlaget Blenda 2010.

Av Billy Larsson

Sorgligt nog kom klimatpolitiken i skymundan i det senaste valet, och bägge blockens åtgärdsförslag var enligt Rikard Warlenius analys i Klimatmålen inför verkligheten (Cogito 2010) otillräckliga. Glädjande är däremot att så mycket litteratur i ämnet börjar finnas på svenska, både i översättning och skrivet av personer förankrade i den svenska debatten. En nyutkommen, fin liten bok heter Behovet av en ny förståelse, och temat är ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet. Författare är Göran Bäckstrand, Kåre Olsson och Emin Tengström, där den sistnämnde, som är professor emeritus i humanekologi, nog är mest känd. Författarna företräder också ett nytt nätverk som kallar sig Framtidsrealisterna.

Boken rymmer en intressant spänning mellan form och innehåll. Den är skriven med en lågmäld ton och för en nyanserad diskussion, det märks att författarna velat minska risken för anklagelser om att komma med överdrifter. Samtidigt är budskapet radikalt; för att klara miljöutmaningarna är det otillräckligt med bara ny teknik. Vad som behövs är snarare förändring på fyra områden: ny teknik, ny politik, ny livsstil och en ny etik. Och författarna konkluderar att inte något parti i Sverige idag har ett program som tar tillräcklig hänsyn till den förändring som krävs på dessa fyra områden.

Klimatpolitiken sätts in i det större sammanhanget att minska mänsklighetens totala resursförbrukning, och värdet av ny teknik för att bidra till detta är ingen nyhet. Men författarna framhåller att enbart ny teknik är otillräckligt för att hantera miljöutmaningarna. När det gäller de förändringar av livsstil som krävs konstaterar man att en sådan förändring behöver vara mer djupgående än att vi blir ”klimatsmarta”. På området världens vattenförsörjning kan teknisk utveckling förmodligen bara ha marginell betydelse. Livsstilsförändring bland människor i vattenrika områden kan ha viss påverkan genom att fungera mönsterbildande, men att vi duschar kortare tid är ingen direkt hjälp för den afrikanska bonden. Vad som är effektivast är istället politisk styrning, lokal organisering och investeringskapital.

Mer generellt handlar den förändrade politiken som förespråkas i boken inte bara om att staten behöver få ett större inflytande gentemot marknaden, det behövs också nya institutioner, framför allt på övernationell nivå. Här diskuteras bland annat tanken att skapa ett världsparlament. Men även det civila samhället behöver stärkas, exempelvis genom lokala nätverk för att byta varor och tjänster. Politiken måste kunna hantera det motstånd som kommer att uppstå mot så pass djupgående förändringar av samhället som kommer att behövas, eftersom det också rör sig om en psykologisk omställning. Författarna drar slutsasten att politikens målsättning inte kan vara ständig ekonomisk tillväxt. En anledning till detta är att krav på materiella förbättringar ofta beror på relativ fattigdom (att se sig som fattig i relation till andra), och den avskaffas inte genom att samhället blir generellt rikare.

Under arbetet med boken kom Bäckstrand, Olsson och Tengström fram till att en förändring nog också krävs på ett femte område: behovet av en ny verklighetsuppfattning, en ny ”existensförståelse”. Och vid närmare eftertanke menar de att detta område nog är överordnat de andra: en förändring här behövs för att öka förändringsbenägenheten på de andra områdena.

Vad man syftar på är att det behövs nya berättelser om samhället. Berättelser som kan fungera som ”motberättelser” till de som finns nu, till exempel det nuvarande samhällets berättelse om att framtiden kommer att bli allt ljusare och leda till ett ständigt ökat ekonomiskt välstånd. En alternativ motberättelse behövs som sätter in det mänskliga livet på planeten jorden i ett större sammanhang där jorden är mänsklighetens gemensamma hem som vi behöver vårda tillsammans och där ett gott liv kan finnas med en rimlig nivå av materiell standard.

Det är mot bakgrund av en sådan berättelse om det mänskliga livet på jorden som en vardaglig debatt om en förnyad etik sedan kan föras. En etik som rymmer frågor om förhållningssätt till andra arter och om en mer påtaglig solidaritet med världens befolkning än vad som gäller nu. Samtidigt är man noga med att inte konstruera en alltför idyllisk utopi, i ett annat samhälle kommer det också att finnas spänningar mellan samhälle och individ, och såväl samarbete som konkurrens mellan medborgarna. Ytterst är det medborgarnas – och i synnerhet den globala medelklassens – moraliska förhållningssätt till sina medmänniskor som kommer att avgöra framtiden, framhåller författarna. Inställningen till att kunna åstadkomma dessa fem förändringar kan betecknas ”behärskad optimism”.

På framtidsrealisternas hemsida har man också ett förslag till utformning av samtalsgrupper kring klimathotet. I ödmjuk anda är det dock annan litteratur än den egna boken som rekommenderas, men boken har ett sådant tilltal att en bred spridning är möjlig. Om man på bred basis (på arbetsplatser, i bostadsrättsföreningar med mera) kunde åstadkomma sådana samtalsgrupper skulle en form av mobilisering av organisationssverige kunna åstadkommas. Men tyvärr behöver nog läget först bli lite värre än det är nu, för att något sådant ska vara möjligt. Men om boken lästes systematiskt inom den gröna rörelsen tror jag att den skulle kunna bidra till en radikalisering av partipolitiken.

Framtidsrealisterna har ett lika välfunnet som utmanande namn. Alternativet till det som boken förespråkar - att miljöproblemen löses genom satsningar på teknik, men utan att en ny politik, en ny livsstil, eller en ny etik skulle behövas – verkar inte vara ett särskilt realistiskt framtidsscenario. En sådan inställning framstår mer som blåögd optimism än som framtidsrealism. Det som behövs nu är  en djupgående förändring på de fem områden som boken tar upp.

Redaktör bokanmälningar: angela.aylward ( at ) cogito.nu

Storage, 26, is one kd shoes av BKI89yabamy (inte verifierad)
Storage, 26, is one kd shoes av BKI89yabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
jordan 11 red bracciali av Gonnaittetymn (inte verifierad)
jordan 11 red bracciali av Gonnaittetymn (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Finals past season, Arsenal's av BKI89yabamy (inte verifierad)
http://www.offwhitehoodie.us. av zzyytt (inte verifierad)
Like a core point guard, av BKI89yabamy (inte verifierad)
From brought the first av BKI89yabamy (inte verifierad)
From brought the first av BKI89yabamy (inte verifierad)
Finals previous season, av BKI89yabamy (inte verifierad)
Finals previous season, av BKI89yabamy (inte verifierad)
Shed, 26, is one kd shoes of av BKI89yabamy (inte verifierad)
"I got used to my evaluation, av BKI89yabamy (inte verifierad)
"I got used to my evaluation, av BKI89yabamy (inte verifierad)
Prix Du Viagra Generique av EllStinty (inte verifierad)
Prix Du Viagra Generique av EllStinty (inte verifierad)
Great content. Please make av Aziz (inte verifierad)
Throw three points just isn't av BKI89yabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
Im not certain where you're av hizphisk (inte verifierad)
Im not certain where you're av hizphisk (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
Many thanks to you for av hizphisk (inte verifierad)
Many thanks to you for av hizphisk (inte verifierad)
Shed, 26, is one kevin durant av Bobbyabamy (inte verifierad)
Shed, 26, is one kevin durant av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage beneath the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage beneath the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Far more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court done,stephen curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court done,stephen curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
WA, Oct. 23 (Xinhua) -- av Bobbyabamy (inte verifierad)
October sale of av Bobbyabamy (inte verifierad)
Additional happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
After a brought the first av Bobbyabamy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |