Bokanmälan: Det gröna skiftet

2010-09-12
BOKANMÄLAN

Det gröna skiftet - från industrialism till ekologism
Henrik Hallgren
Recito förlag 2010

Inte minst på grund av dagens ekologiska situation finns ett behov av att diskutera grundläggande frågor om hur  samhället ska organiseras och utvecklas. Den pågående valdebatten visar att alla partier är på väg mot mitten och man undviker en tydlig ideologisk diskussion, något som bland annat har efterlysts i ledarartiklar på denna hemsida. ”Avsaknad av ideologiska alternativ leder till en infantilisering av valdebatten”, skriver till exempel Drude Dahlerup. Birger Schlaug hävdar att: ”Det vi nu ser är två block som färdas, så fort som möjligt, i var sin fil på samma motorväg mot samma mål: mer jobb, mer konsumtion, mer ekonomisk och materiell tillväxt”. Men det finns skillnader mellan partierna när det gäller de ekologiska frågorna och frågor om solidaritet.

Gröna anhängare hävdar ofta att man står för en ny dimension, den ekologiska. Samtidigt hävdar vissa att man varken är ”vänster” eller ”höger”. Denna beröringsskräck med de gamla ideologierna har sina historiska förklaringar. Men den gör samtidigt att man har svårt att ta ställning i höger- och vänsterfrågor. Det finns en rädsla över att formulera en sammanhängande grön ideologi som törs ta ställning till det politiska och ekonomiska system som skapat den ekologiska situation som vi befinner oss i idag, och som törs formulera alternativ till dagens samhällssystem.

Boken Det gröna skiftet - från industrialism till ekologism är ett mycket intressant och viktigt bidrag till diskussionen om en grön ideologi. Författaren Henrik Hallgren är verksam som bland annat berättare och kursledare, och har en bakgrund inom olika miljöorganisationer. Han gör en bred genomgång av olika ekologiska tankeriktningar. På så sätt är boken också en sorts uppslagsverk över grönt tänkande. Han argumenterar på ett övertygande sätt om nödvändigheten av ett ”systemskifte”, för att mänskligheten ska kunna möta de allvarliga problem vi måste hantera.

Hallgren tar också ett intressant helhetsgrepp omfattande allt från värderingar, samhällssystem/politik, ekonomiskt system och ekologi. Detta helhetsgrepp saknas nästan alltid i den gröna diskussionen. I boken introduceras ekologismen, en grön politisk ideologi som utgår från en ekologisk helhetssyn på människan och hennes villkor. Ekologismen utmanar det industriella projektets idé om kontroll och herravälde över naturen, och vill inspirera till ett förhållningssätt baserat på samhörighet med, och respekt för, naturen.
Oavsett valutgången fortsätter diskussionen om vår framtid och om innebörden av grön ideologi, Henrik Hallgrens bok är ett viktigt bidrag i den debatten.

Bo Hagstedt

Boken kan beställas från Recito förlag

Redaktör bokanmälningar: angela.aylward ( at ) cogito.nu


skypharmacy mexican av WilliamPhAck (inte verifierad)
desi sex stories sex av web (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Escort Services NZ My name is av web (inte verifierad)
Nude cams Feeling alone, av web (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
bong168.blogspot.com Bet168 - av web (inte verifierad)
sex porn Watch Live Cams Now! av web (inte verifierad)
asd20180706 cheap nike oakley av Gäst (inte verifierad)
t-girl dating tips Do you av web (inte verifierad)
transgender social network av web (inte verifierad)
sext girls learn how to av web (inte verifierad)
local shemale sex Email av web (inte verifierad)
Acompanhantes Porto Alegre av web (inte verifierad)
rporno Pornatis es un sitio av web (inte verifierad)
male escort service My name av web (inte verifierad)
kd 10 golden goose av 123 (inte verifierad)
http://www.kobeshoes.uk http: av zzyytt (inte verifierad)
pkv games qq In pot-limit av web (inte verifierad)
Las Vegas Escorts Find Las av web (inte verifierad)
situs poker online are a av website (inte verifierad)
bonne voyante gratuite The av website (inte verifierad)
Webdesign Sempris.be is a av website (inte verifierad)
busty hot mother fucking av website (inte verifierad)
"I got accustomed to my av BKI89yabamy (inte verifierad)
Knight's technique clearly, av BKI89yabamy (inte verifierad)
Priligy Y Viagra Fastest av EllStinty (inte verifierad)
Priligy Y Viagra Fastest av EllStinty (inte verifierad)
seguin divorce lawyers av website (inte verifierad)
independent london escort av web (inte verifierad)
Traitement Cialis Levitra av EllStinty (inte verifierad)
Throw three points is just av BKI89yabamy (inte verifierad)
Throw three points is just av BKI89yabamy (inte verifierad)
Cialis Efecto En Mujeres av EllStinty (inte verifierad)
Cialis Efecto En Mujeres av EllStinty (inte verifierad)
Thanks for sharing.I hope you av slope (inte verifierad)
Storage area, 26, is one kd av BKI89yabamy (inte verifierad)
Storage area, 26, is one kd av BKI89yabamy (inte verifierad)
To be a core point guard, av BKI89yabamy (inte verifierad)
To be a core point guard, av BKI89yabamy (inte verifierad)
goyard wallet nike x off av xxx (inte verifierad)
Knight's method clearly, av BKI89yabamy (inte verifierad)
Knight's method clearly, av BKI89yabamy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |