Fredsalternativ för Afghanistan

2010-12-15
PRESSMEDDELANDE

Den utländska insatsen i Afghanistan befinner sig i ett avgörande skede. Idag fattar riksdagen beslut om fortsatt svensk närvaro, men frågan kommer att vara aktuell under många år framöver. I en ny rapport analyserar den gröna tankesmedjan Cogito ett stort antal sociala, ekonomiska och säkerhetsmässiga faktorer för att svara på frågan: Gör den utländska insatsen nytta för det afghanska folket?
Undersökningen visar bland annat att sammansmältandet av OEF och Isaf såväl organisatoriskt som på fältet, har skapat en helt ny situation som i sig motiverar en total omprövning av insatsen.

- Regering och riksdag måste erkänna att svenska trupper inte enbart deltar i en legitim fredsaktion utan även medverkar i ett regelrätt krig i ett fjärran land. Ett slutdatum för den internationella insatsen måste markeras, om inte annat för att undanröja tvivel om insatsens natur. Redan år 2011 bör hemtagandet av svensk militär inledas, och avslutas senast tre år senare. Därefter bör engagemanget från det internationella samfundet fokuseras på civila insatser, säger Lotta Hedström, rapportförfattare.

Efter tio år är säkerhetsläget försämrat, och det sociala och ekonomiska läget är överlag minst oförändrat, mycket dåligt eller starkt försämrat. Det väpnade motståndet mot den samlade utländska militära närvaron ökar i styrka, och utsikten för militär seger för någon part avlägsnar sig mer och mer.

-Sverige bör återta sin traditionella fredsmäklarroll och stå berett att tillhandahålla diplomater och fredsmäklare. EU bör till fullo utnyttja de fredsskapande, icke-militära instrument som faktiskt står till organisationens förfogande, och inom FN bör det tas initiativ till en omfattande ”Marshallplan” för civilt uppbyggnads- och utvecklingsstöd till Afghanistan. Demobilisering, alternativ till opiumodling, minröjning och landsbygdsutveckling bör ingå som väsentliga delar, säger Per Gahrton, ordförande för Cogito och ansvarig för Cogitos arbete med Afghanistan.

För mer info, kontakta Kristina Tysk: 0708-55 88 04   kristina.tysk ( at ) cogito.nu

Ladda ner rapporten här (ny korrigerad version 2011-01-10)

Lotta Hedström är debattör och skribent. Tidigare språkrör och riksdagsledamot för Miljöpartiet. Hon är ledamot av Svenska Afghanistankommitténs styrelse och en av initiativtagarna till Cogito.

Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's technique clearly, av BKI89yabamy (inte verifierad)
Knight's technique clearly, av BKI89yabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Find cheap store for curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
At one time as regular av Rkman Tiwari (inte verifierad)
Moving to a modern-day av Rkman Tiwari (inte verifierad)
Half-court done,stephen curry av BKI89yabamy (inte verifierad)
Half-court done,stephen curry av BKI89yabamy (inte verifierad)
Half-court av BKI89yabamy (inte verifierad)
Following a brought the first av BKI89yabamy (inte verifierad)
Following a brought the first av BKI89yabamy (inte verifierad)
christian louboutin cheap av Gäst (inte verifierad)
christian louboutin cheap av Gäst (inte verifierad)
christian louboutin cheap av Gäst (inte verifierad)
CBSE NEET Result 2018 | Rank av CBSE (inte verifierad)
goyard wallet nike x off av xxx (inte verifierad)
Car port, 26, is one kevin av BKI89yabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
ralph lauren beats av hongjunmin (inte verifierad)
some games, we like to see av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points isn't the av Bobbyabamy (inte verifierad)
2 steals in his System, av Bobbyabamy (inte verifierad)
2 steals in his System, av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got employed to my av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got employed to my av Bobbyabamy (inte verifierad)
I have read this marvelous av Gäst (inte verifierad)
jee main 2018 result neet av Gäst (inte verifierad)
Garage, 26, is one kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage, 26, is one kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
Recently, hypoallergenic, av Bobbyabamy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |