Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion

2012-05-19
Rapport

Om alla människor på jorden hade samma livsstil som vi i Sverige skulle vi behöva resurser motsvarande 3,25 jordklot. Denna fördelning av jordens resurser är orättvis och är inte hållbar på längre sikt. I denna rapport från Cogito och Stockholm Envrionment Institute visas för första gången miljöpåverkan från den totala konsumtionen för fyra svenska städer.

Läs pressmeddelande 2012-05-19

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling. En stor del av vår miljöpåverkan genereras som ett resultat av aktiviteter på lokal nivå, till exempel genom vårt resande och vårt boende. Många kommuner har idag ett ambitiöst miljöarbete med miljöplaner och miljöledningssystem, men fortfarande finns mycket kvar att göra för att omsätta nationella och lokala miljömål i praktiken och för att bättre kunna illustrera vilka miljöförbättringar olika åtgärder leder till.

Den här rapporten har tagits fram för att användas som informationsmaterial under en seminarieserien Vägval för klimaträttvisa i städerna Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Rapporten presenterar miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv för dessa fyra kommuner med hjälp av verktyget REAP samt jämför avslutningsvis konsumtionsperspektivet med den nationella miljörapporteringen. Konsumtionsbaserat perspektiv på utsläppen innebär att man studerar den miljöpåverkan som uppstår som ett resultat av vår totala konsumtion av varor och tjänster, såsom boende, transporter, livsmedel m.m. och därmed även inkluderar vår import, istället för att bara studera de utsläpp som sker nationellt.

Rapporten syftar dels till att skapa förståelse för konsumtionsperspektivet och dels till att illustrera hur ett verktyg som REAP kan användas. Rapporten fungerar vidare som en kortfattad sammanfattning över de fyra städernas miljöpåverkan och innehållet kommer att diskuteras mer utförligt under de regionala seminarierna.

Ladda ner rapporten här

För frågor om rapporten eller för att komma i kontakt med rapportförfattare Katarina Axelsson, kontakta Kristina Tysk, verksamhetsledare, Cogito: 0708 - 55 88 04  kristina.tysk ( at ) cogito.nu

Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion
Författare: Katarina Axelsson
Cogito och Stockholm Envionment Institute 2012
ISBN: 978-91-86125-39-4

Mediabevakning i urval:

SVT Rapport

DN

Miljöaktuellt

SVT Östnytt

Östgötacorrespondenten

travel av vita321 (inte verifierad)
Merry Christmas av Gäst (inte verifierad)
it was a wonderful chance to av Alanwalker (inte verifierad)
Many examples nike factory av clibin009 (inte verifierad)
I definitely really liked av Gäst (inte verifierad)
Diabetes Detroyer av Diabetes Destroyer (inte verifierad)
Diabetes Detroyer av Diabetes Destroyer (inte verifierad)
26 January Republic Day av amitkakkar2001 (inte verifierad)
Really a great addition. I av Alanwalker (inte verifierad)
i adore perusing this article av Alanwalker (inte verifierad)
We have also shared with you av aioa (inte verifierad)
it was a brilliant av Alanwalker (inte verifierad)
Much thanks for this valuable av Alanwalker (inte verifierad)
nfl store ugg boots av zwox (inte verifierad)
Your site has grown a av Muneer (inte verifierad)
Thanks for a wonderful share. av Gäst (inte verifierad)
The article has actually av Gäst (inte verifierad)
Thanks for sharing this av Gäst (inte verifierad)
Click Here av imo download (inte verifierad)
IMO av imo download app (inte verifierad)
chrome hearts av chenzq1 (inte verifierad)
This is my first time i visit av Atoren (inte verifierad)
I recently came across your av Gäst (inte verifierad)
When CMM Automotive Mechanics av Gäst (inte verifierad)
Thanks a lot very much for av Gäst (inte verifierad)
this great read av frankmiller (inte verifierad)
I was very pleased to find av Bia Make (inte verifierad)
This is only the data I am av Alanwalker (inte verifierad)
Great post, very av Marcelo Ostia (inte verifierad)
You will find a lot of av Gäst (inte verifierad)
Thanks for sharing the post.. av Gäst (inte verifierad)
I must say that a succesful av Gäst (inte verifierad)
lumia.king@yandex.com av lumiaking (inte verifierad)
lumia.king@yandex.com av lumiaking (inte verifierad)
It is great to have the av Gäst (inte verifierad)
Such a very useful article. av Gäst (inte verifierad)
Thanks a lot very much for av Gäst (inte verifierad)
bobibanking login av rohit (inte verifierad)
NetBalancer Crack Download av Gäst (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |