Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion

2012-05-19
Rapport

Om alla människor på jorden hade samma livsstil som vi i Sverige skulle vi behöva resurser motsvarande 3,25 jordklot. Denna fördelning av jordens resurser är orättvis och är inte hållbar på längre sikt. I denna rapport från Cogito och Stockholm Envrionment Institute visas för första gången miljöpåverkan från den totala konsumtionen för fyra svenska städer.

Läs pressmeddelande 2012-05-19

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling. En stor del av vår miljöpåverkan genereras som ett resultat av aktiviteter på lokal nivå, till exempel genom vårt resande och vårt boende. Många kommuner har idag ett ambitiöst miljöarbete med miljöplaner och miljöledningssystem, men fortfarande finns mycket kvar att göra för att omsätta nationella och lokala miljömål i praktiken och för att bättre kunna illustrera vilka miljöförbättringar olika åtgärder leder till.

Den här rapporten har tagits fram för att användas som informationsmaterial under en seminarieserien Vägval för klimaträttvisa i städerna Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Rapporten presenterar miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv för dessa fyra kommuner med hjälp av verktyget REAP samt jämför avslutningsvis konsumtionsperspektivet med den nationella miljörapporteringen. Konsumtionsbaserat perspektiv på utsläppen innebär att man studerar den miljöpåverkan som uppstår som ett resultat av vår totala konsumtion av varor och tjänster, såsom boende, transporter, livsmedel m.m. och därmed även inkluderar vår import, istället för att bara studera de utsläpp som sker nationellt.

Rapporten syftar dels till att skapa förståelse för konsumtionsperspektivet och dels till att illustrera hur ett verktyg som REAP kan användas. Rapporten fungerar vidare som en kortfattad sammanfattning över de fyra städernas miljöpåverkan och innehållet kommer att diskuteras mer utförligt under de regionala seminarierna.

Ladda ner rapporten här

För frågor om rapporten eller för att komma i kontakt med rapportförfattare Katarina Axelsson, kontakta Kristina Tysk, verksamhetsledare, Cogito: 0708 - 55 88 04  kristina.tysk ( at ) cogito.nu

Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion
Författare: Katarina Axelsson
Cogito och Stockholm Envionment Institute 2012
ISBN: 978-91-86125-39-4

Mediabevakning i urval:

SVT Rapport

DN

Miljöaktuellt

SVT Östnytt

Östgötacorrespondenten

This was truly a fascinating av Gäst (inte verifierad)
I can;t read. deep sleep av Tomus (inte verifierad)
happy diwali av Gäst (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
We provide Legal Services for av Gäst (inte verifierad)
Calculez le prix de votre av Gäst (inte verifierad)
I commend your hard work on av Gäst (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
great av alikhan_095 (inte verifierad)
I as of late went over your av Addison (inte verifierad)
I gotta most loved this site av Gäst (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
Exceptionally helpful post. av Jack (inte verifierad)
health Insurance in av Ashar Seo (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
I truly cherished perusing av Gäst (inte verifierad)
Your website is really cool av calvinkhan (inte verifierad)
great av alikhan_095 (inte verifierad)
Thankyou for this wondrous av Gäst (inte verifierad)
Much obliged such a great av Gäst (inte verifierad)
I appreciate everything you av arnold (inte verifierad)
If you don't mind proceed av Robinjack (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
I am happy to find this post av Robinjack (inte verifierad)
I have as of late begun a web av Gäst (inte verifierad)
Excellent .. Amazing .. I’ll av wallens (inte verifierad)
Much obliged to you a bundle av Gäst (inte verifierad)
This is exceptionally av Ashar Seo (inte verifierad)
I learn some new stuff from av Gäst (inte verifierad)
You have made an awesome av Jack (inte verifierad)
Wonderful web journal. I av AsharSeo (inte verifierad)
I was perusing your article av Ashar Seo (inte verifierad)
great av alikhan_095 (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
I have perused your online av arnold (inte verifierad)
Extraordinary occupation for av Arnold (inte verifierad)
I was looking for an av asidyah (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
This is a splendid web av AsharSeo (inte verifierad)
Awesome online journal! Do av Jack (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
I have perused your online av arnold (inte verifierad)
I definitely experiencing av Saad (inte verifierad)
counting sensible remarks av AsharSeo (inte verifierad)
Positive webpage, where did u av AsharSeo (inte verifierad)
A debt of gratitude is in av AsharSeo (inte verifierad)
Wonderful web journal. I av AsharSeo (inte verifierad)
2017.8.23chenlixiangmichael av chenlixiang (inte verifierad)
Wonderful web journal. I av AsharSeo (inte verifierad)
A debt of gratitude is in av AsharSeo (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |