Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion

2012-05-19
Rapport

Om alla människor på jorden hade samma livsstil som vi i Sverige skulle vi behöva resurser motsvarande 3,25 jordklot. Denna fördelning av jordens resurser är orättvis och är inte hållbar på längre sikt. I denna rapport från Cogito och Stockholm Envrionment Institute visas för första gången miljöpåverkan från den totala konsumtionen för fyra svenska städer.

Läs pressmeddelande 2012-05-19

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling. En stor del av vår miljöpåverkan genereras som ett resultat av aktiviteter på lokal nivå, till exempel genom vårt resande och vårt boende. Många kommuner har idag ett ambitiöst miljöarbete med miljöplaner och miljöledningssystem, men fortfarande finns mycket kvar att göra för att omsätta nationella och lokala miljömål i praktiken och för att bättre kunna illustrera vilka miljöförbättringar olika åtgärder leder till.

Den här rapporten har tagits fram för att användas som informationsmaterial under en seminarieserien Vägval för klimaträttvisa i städerna Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Rapporten presenterar miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv för dessa fyra kommuner med hjälp av verktyget REAP samt jämför avslutningsvis konsumtionsperspektivet med den nationella miljörapporteringen. Konsumtionsbaserat perspektiv på utsläppen innebär att man studerar den miljöpåverkan som uppstår som ett resultat av vår totala konsumtion av varor och tjänster, såsom boende, transporter, livsmedel m.m. och därmed även inkluderar vår import, istället för att bara studera de utsläpp som sker nationellt.

Rapporten syftar dels till att skapa förståelse för konsumtionsperspektivet och dels till att illustrera hur ett verktyg som REAP kan användas. Rapporten fungerar vidare som en kortfattad sammanfattning över de fyra städernas miljöpåverkan och innehållet kommer att diskuteras mer utförligt under de regionala seminarierna.

Ladda ner rapporten här

För frågor om rapporten eller för att komma i kontakt med rapportförfattare Katarina Axelsson, kontakta Kristina Tysk, verksamhetsledare, Cogito: 0708 - 55 88 04  kristina.tysk ( at ) cogito.nu

Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion
Författare: Katarina Axelsson
Cogito och Stockholm Envionment Institute 2012
ISBN: 978-91-86125-39-4

Mediabevakning i urval:

SVT Rapport

DN

Miljöaktuellt

SVT Östnytt

Östgötacorrespondenten

Looking through a person's av David (inte verifierad)
David av David (inte verifierad)
Positive site, where did u av JABRAFAN (inte verifierad)
Checking any blog may make av JABRAFAN (inte verifierad)
Your website items set aside av David (inte verifierad)
Essayez ces gars plan cul vierge av boum (inte verifierad)
Your website is fantastic, av David (inte verifierad)
Not long ago i experienced a av David (inte verifierad)
Shipping Containers For Sale av David (inte verifierad)
David av David (inte verifierad)
Looking through a person's av David (inte verifierad)
Ski boots for ladies function av Gäst (inte verifierad)
Fantastic web page you could av David (inte verifierad)
I have read a few of the av Gäst (inte verifierad)
There are several av Gäst (inte verifierad)
Ski boots for ladies function av aswad211 (inte verifierad)
That's why marketing and av Thomas (inte verifierad)
Hey! I simply would like to av sacramento land use lawyer (inte verifierad)
open your eyes to see me as a av seo (inte verifierad)
There are many things we do av seo (inte verifierad)
David av Thomas (inte verifierad)
Ski boots for ladies function av aswad211 (inte verifierad)
I think so, and I want to you av Tomus (inte verifierad)
One of the many blog sites av Thomas (inte verifierad)
Top Microscope Reviews av Thomas (inte verifierad)
David av Thomas (inte verifierad)
DIANA KISS came to life in av aswad211 (inte verifierad)
That would characteristic av Thomas (inte verifierad)
chenlixiang av chenlixiang (inte verifierad)
Mazury i budżet av Gästerterr (inte verifierad)
David av Thomas (inte verifierad)
Thanks for this great post, i av aswad211 (inte verifierad)
There are several av aswad211 (inte verifierad)
We provide Legal Services for av Gäst (inte verifierad)
Nicely, this particular av David (inte verifierad)
You are right. nhac ru ngu av Gäst (inte verifierad)
xaret av Gästerterr (inte verifierad)
You are a sports fan and your av Gäst (inte verifierad)
Detta inlägg är skrivit upp av Michael (inte verifierad)
I like to recommend av alikhan_095 (inte verifierad)
Nice Post what you said is av Gäst (inte verifierad)
It is perfect time to make av alikhan_095 (inte verifierad)
czy G to łyknie av Gästerterr (inte verifierad)
good av Gäst (inte verifierad)
I like the part where you say av jackman10 (inte verifierad)
Great stuff from you, man. av Gäst (inte verifierad)
I'm impressed by the details av Gäst (inte verifierad)
tu mam av Gästerterr (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |