Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion

2012-05-19
Rapport

Om alla människor på jorden hade samma livsstil som vi i Sverige skulle vi behöva resurser motsvarande 3,25 jordklot. Denna fördelning av jordens resurser är orättvis och är inte hållbar på längre sikt. I denna rapport från Cogito och Stockholm Envrionment Institute visas för första gången miljöpåverkan från den totala konsumtionen för fyra svenska städer.

Läs pressmeddelande 2012-05-19

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling. En stor del av vår miljöpåverkan genereras som ett resultat av aktiviteter på lokal nivå, till exempel genom vårt resande och vårt boende. Många kommuner har idag ett ambitiöst miljöarbete med miljöplaner och miljöledningssystem, men fortfarande finns mycket kvar att göra för att omsätta nationella och lokala miljömål i praktiken och för att bättre kunna illustrera vilka miljöförbättringar olika åtgärder leder till.

Den här rapporten har tagits fram för att användas som informationsmaterial under en seminarieserien Vägval för klimaträttvisa i städerna Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Rapporten presenterar miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv för dessa fyra kommuner med hjälp av verktyget REAP samt jämför avslutningsvis konsumtionsperspektivet med den nationella miljörapporteringen. Konsumtionsbaserat perspektiv på utsläppen innebär att man studerar den miljöpåverkan som uppstår som ett resultat av vår totala konsumtion av varor och tjänster, såsom boende, transporter, livsmedel m.m. och därmed även inkluderar vår import, istället för att bara studera de utsläpp som sker nationellt.

Rapporten syftar dels till att skapa förståelse för konsumtionsperspektivet och dels till att illustrera hur ett verktyg som REAP kan användas. Rapporten fungerar vidare som en kortfattad sammanfattning över de fyra städernas miljöpåverkan och innehållet kommer att diskuteras mer utförligt under de regionala seminarierna.

Ladda ner rapporten här

För frågor om rapporten eller för att komma i kontakt med rapportförfattare Katarina Axelsson, kontakta Kristina Tysk, verksamhetsledare, Cogito: 0708 - 55 88 04  kristina.tysk ( at ) cogito.nu

Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion
Författare: Katarina Axelsson
Cogito och Stockholm Envionment Institute 2012
ISBN: 978-91-86125-39-4

Mediabevakning i urval:

SVT Rapport

DN

Miljöaktuellt

SVT Östnytt

Östgötacorrespondenten

I have read your almost post av Gäst (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
i recommend get viagra av ZhoraHen (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
i recommend get viagra av ZhoraHen (inte verifierad)
Do you want to find open av Brandonbruby (inte verifierad)
Do you want to find open av Brandonbruby (inte verifierad)
i recommend get viagra av ZhoraHen (inte verifierad)
i recommend get viagra av ZhoraHen (inte verifierad)
momusod av momusod (inte verifierad)
wirkungsdauer cialis 20 mg av RobertHen (inte verifierad)
livraison rapide du cialis av RobertHen (inte verifierad)
cialis und kiffen generic av RobertHen (inte verifierad)
Much more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Much more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
cialis discount uk online av RobertHen (inte verifierad)
viagra bankberweisung|viagra av GarikHen (inte verifierad)
viagra bankberweisung|viagra av GarikHen (inte verifierad)
Finals previous season, av BKI8byabamy (inte verifierad)
Finals previous season, av BKI8byabamy (inte verifierad)
viagra bankberweisung|viagra av GarikHen (inte verifierad)
viagra bankberweisung|viagra av GarikHen (inte verifierad)
viagra bankberweisung|viagra av GarikHen (inte verifierad)
viagra bankberweisung|viagra av GarikHen (inte verifierad)
viagra bankberweisung|viagra av GarikHen (inte verifierad)
viagra bankberweisung|viagra av GarikHen (inte verifierad)
tona totke in av tona totke in hindi (inte verifierad)
2 steals in his Strategy, av Bobbyabamy (inte verifierad)
2 steals in his Strategy, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Wonderful website with av TeraCopy (inte verifierad)
Hiya! I simply wish to give a av Mirza (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
Far more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Far more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
March sale of hypoallergenic av Bobbyabamy (inte verifierad)
March sale of hypoallergenic av Bobbyabamy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |