Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion

2012-05-19
Rapport

Om alla människor på jorden hade samma livsstil som vi i Sverige skulle vi behöva resurser motsvarande 3,25 jordklot. Denna fördelning av jordens resurser är orättvis och är inte hållbar på längre sikt. I denna rapport från Cogito och Stockholm Envrionment Institute visas för första gången miljöpåverkan från den totala konsumtionen för fyra svenska städer.

Läs pressmeddelande 2012-05-19

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling. En stor del av vår miljöpåverkan genereras som ett resultat av aktiviteter på lokal nivå, till exempel genom vårt resande och vårt boende. Många kommuner har idag ett ambitiöst miljöarbete med miljöplaner och miljöledningssystem, men fortfarande finns mycket kvar att göra för att omsätta nationella och lokala miljömål i praktiken och för att bättre kunna illustrera vilka miljöförbättringar olika åtgärder leder till.

Den här rapporten har tagits fram för att användas som informationsmaterial under en seminarieserien Vägval för klimaträttvisa i städerna Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Rapporten presenterar miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv för dessa fyra kommuner med hjälp av verktyget REAP samt jämför avslutningsvis konsumtionsperspektivet med den nationella miljörapporteringen. Konsumtionsbaserat perspektiv på utsläppen innebär att man studerar den miljöpåverkan som uppstår som ett resultat av vår totala konsumtion av varor och tjänster, såsom boende, transporter, livsmedel m.m. och därmed även inkluderar vår import, istället för att bara studera de utsläpp som sker nationellt.

Rapporten syftar dels till att skapa förståelse för konsumtionsperspektivet och dels till att illustrera hur ett verktyg som REAP kan användas. Rapporten fungerar vidare som en kortfattad sammanfattning över de fyra städernas miljöpåverkan och innehållet kommer att diskuteras mer utförligt under de regionala seminarierna.

Ladda ner rapporten här

För frågor om rapporten eller för att komma i kontakt med rapportförfattare Katarina Axelsson, kontakta Kristina Tysk, verksamhetsledare, Cogito: 0708 - 55 88 04  kristina.tysk ( at ) cogito.nu

Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion
Författare: Katarina Axelsson
Cogito och Stockholm Envionment Institute 2012
ISBN: 978-91-86125-39-4

Mediabevakning i urval:

SVT Rapport

DN

Miljöaktuellt

SVT Östnytt

Östgötacorrespondenten

what an amazing article av Gäst (inte verifierad)
imti av peter (inte verifierad)
Thanks for sharing nice av Gäst (inte verifierad)
Noteworthy site, av Gäst (inte verifierad)
Hiiiiiiiiiiiiiii...... like av Gäst (inte verifierad)
This is very educational av Gäst (inte verifierad)
we are an online store and a av Gäst (inte verifierad)
The website about the art of av alia (inte verifierad)
Marvelous and fascinating av jackman10 (inte verifierad)
Much thanks to you for av Ashar Seo (inte verifierad)
imti av peter (inte verifierad)
This is a splendid site! I'm av Ashar Seo (inte verifierad)
Love what you're doing here av inbox blueprint (inte verifierad)
imti av peter (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
itmi av peter (inte verifierad)
UK mortgage advice ebiste, av Gäst (inte verifierad)
We are a web agency, focused av Gäst (inte verifierad)
One stop solution from Forex av Gäst (inte verifierad)
we are an online store and a av Gäst (inte verifierad)
Looking for a test bank or av Gäst (inte verifierad)
I have read your blog it is av Gäst (inte verifierad)
SEO av peter (inte verifierad)
I like this post,And I figure av Gäst (inte verifierad)
Nice post. I was checking av Gäst (inte verifierad)
Binnenkort bruidegom? Bezoek av Gäst (inte verifierad)
Find the Right New Jeep av Gäst (inte verifierad)
Use our Guns of Boom Hack av Gäst (inte verifierad)
I am happy I discovered this av Gäst (inte verifierad)
I may need to thank you for av Gäst (inte verifierad)
I truly like you're composing av Gäst (inte verifierad)
Can ho sunshine avenue quan 8 av Gäst (inte verifierad)
A debt of gratitude is in av Gäst (inte verifierad)
https://www.UnlimitedManiac.C av Gäst (inte verifierad)
UK Suppliers of ALL Packaging av Gäst (inte verifierad)
We buy properties in the West av Gäst (inte verifierad)
we're a clearing and av Gäst (inte verifierad)
tvstick.co.uk is an online av Gäst (inte verifierad)
seo av peter (inte verifierad)
We gather the best offers for av Gäst (inte verifierad)
I don't comprehend what to av Gäst (inte verifierad)
I am trusting the same best av Gäst (inte verifierad)
imti av peter (inte verifierad)
You will discover a av Gäst (inte verifierad)
I haven't any word to welcome av Gäst (inte verifierad)
Much obliged to you again for av Gäst (inte verifierad)
Euronaming domain av Gäst (inte verifierad)
Marketbl is a marketing av Gäst (inte verifierad)
Chimney Champs uses only the av Gäst (inte verifierad)
imti av peter (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |