Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion

2012-05-19
Rapport

Om alla människor på jorden hade samma livsstil som vi i Sverige skulle vi behöva resurser motsvarande 3,25 jordklot. Denna fördelning av jordens resurser är orättvis och är inte hållbar på längre sikt. I denna rapport från Cogito och Stockholm Envrionment Institute visas för första gången miljöpåverkan från den totala konsumtionen för fyra svenska städer.

Läs pressmeddelande 2012-05-19

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling. En stor del av vår miljöpåverkan genereras som ett resultat av aktiviteter på lokal nivå, till exempel genom vårt resande och vårt boende. Många kommuner har idag ett ambitiöst miljöarbete med miljöplaner och miljöledningssystem, men fortfarande finns mycket kvar att göra för att omsätta nationella och lokala miljömål i praktiken och för att bättre kunna illustrera vilka miljöförbättringar olika åtgärder leder till.

Den här rapporten har tagits fram för att användas som informationsmaterial under en seminarieserien Vägval för klimaträttvisa i städerna Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Rapporten presenterar miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv för dessa fyra kommuner med hjälp av verktyget REAP samt jämför avslutningsvis konsumtionsperspektivet med den nationella miljörapporteringen. Konsumtionsbaserat perspektiv på utsläppen innebär att man studerar den miljöpåverkan som uppstår som ett resultat av vår totala konsumtion av varor och tjänster, såsom boende, transporter, livsmedel m.m. och därmed även inkluderar vår import, istället för att bara studera de utsläpp som sker nationellt.

Rapporten syftar dels till att skapa förståelse för konsumtionsperspektivet och dels till att illustrera hur ett verktyg som REAP kan användas. Rapporten fungerar vidare som en kortfattad sammanfattning över de fyra städernas miljöpåverkan och innehållet kommer att diskuteras mer utförligt under de regionala seminarierna.

Ladda ner rapporten här

För frågor om rapporten eller för att komma i kontakt med rapportförfattare Katarina Axelsson, kontakta Kristina Tysk, verksamhetsledare, Cogito: 0708 - 55 88 04  kristina.tysk ( at ) cogito.nu

Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion
Författare: Katarina Axelsson
Cogito och Stockholm Envionment Institute 2012
ISBN: 978-91-86125-39-4

Mediabevakning i urval:

SVT Rapport

DN

Miljöaktuellt

SVT Östnytt

Östgötacorrespondenten

I truly adored perusing your av Gäst (inte verifierad)
I need to voice my energy for av Gäst (inte verifierad)
there are additionally a few av Gäst (inte verifierad)
We are offering the best SEO av Gäst (inte verifierad)
Much obliged to you for av Gäst (inte verifierad)
Cool you compose, the data is av Gäst (inte verifierad)
This is such an extraordinary av alie (inte verifierad)
We are truly thankful for av Gäst (inte verifierad)
I really adore effectively av alie (inte verifierad)
Your web log isn’t only av Gäst (inte verifierad)
This is also a very good post av Gäst (inte verifierad)
airport transportation av Gäst (inte verifierad)
Very informative post! There av Gäst (inte verifierad)
Great post, and great av Gäst (inte verifierad)
Hesami Legal Services founded av Gäst (inte verifierad)
great av alikhan_095 (inte verifierad)
This is a shrewd online av jackman10 (inte verifierad)
chenlixiang av chenlixiang (inte verifierad)
I adore this online journal!! av Gäst (inte verifierad)
Men det finns skillnader av Gäst (inte verifierad)
This is very interesting av arnold (inte verifierad)
I can't envision av arnold (inte verifierad)
Hi I am so charmed I found av arnold (inte verifierad)
A debt of gratitude is in av clash (inte verifierad)
I can set up my new thought av clash (inte verifierad)
Awesome things you've av Accountants Crawley (inte verifierad)
I certainly getting a charge av Gäst (inte verifierad)
Thanks for posting this info. av Gäst (inte verifierad)
Great job for publishing such av sirking79 (inte verifierad)
nonetheless is just not help av Gäst (inte verifierad)
I read your web journal every av Gäst (inte verifierad)
I am happy to find your av Gäst (inte verifierad)
Admiring the time and effort av arnold (inte verifierad)
I truly cherished perusing av clash (inte verifierad)
Great post I would like to av sirking79 (inte verifierad)
Much obliged to you for av Gäst (inte verifierad)
Great site! I really cherish av arnold (inte verifierad)
Incredible site! Do you have av clash (inte verifierad)
I discovered this is an av clash (inte verifierad)
I can't envision av clash (inte verifierad)
I appreciate what you have av clash (inte verifierad)
great av alikhan_095 (inte verifierad)
very happy to read that nice av Gäst (inte verifierad)
Hello, I discover perusing av arnold (inte verifierad)
I high welcome this post. av arnold (inte verifierad)
You're the best to share us av Gäst (inte verifierad)
Much obliged for another av clash (inte verifierad)
Much obliged to you for av clash (inte verifierad)
A debt of gratitude is in av clash (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |