Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion

2012-05-19
Rapport

Om alla människor på jorden hade samma livsstil som vi i Sverige skulle vi behöva resurser motsvarande 3,25 jordklot. Denna fördelning av jordens resurser är orättvis och är inte hållbar på längre sikt. I denna rapport från Cogito och Stockholm Envrionment Institute visas för första gången miljöpåverkan från den totala konsumtionen för fyra svenska städer.

Läs pressmeddelande 2012-05-19

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i arbetet för en hållbar utveckling. En stor del av vår miljöpåverkan genereras som ett resultat av aktiviteter på lokal nivå, till exempel genom vårt resande och vårt boende. Många kommuner har idag ett ambitiöst miljöarbete med miljöplaner och miljöledningssystem, men fortfarande finns mycket kvar att göra för att omsätta nationella och lokala miljömål i praktiken och för att bättre kunna illustrera vilka miljöförbättringar olika åtgärder leder till.

Den här rapporten har tagits fram för att användas som informationsmaterial under en seminarieserien Vägval för klimaträttvisa i städerna Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm. Rapporten presenterar miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv för dessa fyra kommuner med hjälp av verktyget REAP samt jämför avslutningsvis konsumtionsperspektivet med den nationella miljörapporteringen. Konsumtionsbaserat perspektiv på utsläppen innebär att man studerar den miljöpåverkan som uppstår som ett resultat av vår totala konsumtion av varor och tjänster, såsom boende, transporter, livsmedel m.m. och därmed även inkluderar vår import, istället för att bara studera de utsläpp som sker nationellt.

Rapporten syftar dels till att skapa förståelse för konsumtionsperspektivet och dels till att illustrera hur ett verktyg som REAP kan användas. Rapporten fungerar vidare som en kortfattad sammanfattning över de fyra städernas miljöpåverkan och innehållet kommer att diskuteras mer utförligt under de regionala seminarierna.

Ladda ner rapporten här

För frågor om rapporten eller för att komma i kontakt med rapportförfattare Katarina Axelsson, kontakta Kristina Tysk, verksamhetsledare, Cogito: 0708 - 55 88 04  kristina.tysk ( at ) cogito.nu

Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion
Författare: Katarina Axelsson
Cogito och Stockholm Envionment Institute 2012
ISBN: 978-91-86125-39-4

Mediabevakning i urval:

SVT Rapport

DN

Miljöaktuellt

SVT Östnytt

Östgötacorrespondenten

Not too long ago, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Storage area, 26, is one av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got used to my evaluation, av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got used to my evaluation, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage within the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage within the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got utilized to my av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got utilized to my av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage under the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage under the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court finished,stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court finished,stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points is just av Bobbyabamy (inte verifierad)
Car port, 26, is one kd shoes av Bobbyabamy (inte verifierad)
Car port, 26, is one kd shoes av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court done,stephen curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
BUENOS AIRES, Oct. 23 av Bobbyabamy (inte verifierad)
BUENOS AIRES, Oct. 23 av Bobbyabamy (inte verifierad)
I�d ought to seek advice from av Gästwdd (inte verifierad)
I�d ought to seek advice from av Gästwdd (inte verifierad)
Car port, 26, is one kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
Car port, 26, is one kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's technique clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's technique clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage beneath stephen curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage beneath stephen curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Our experienced divorce av peter (inte verifierad)
Knight's strategy clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's strategy clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's strategy clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage within the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage within the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's method clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's method clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
A couple steals in his av Bobbyabamy (inte verifierad)
A couple steals in his av Bobbyabamy (inte verifierad)
After a brought the first av Bobbyabamy (inte verifierad)
After a brought the first av Bobbyabamy (inte verifierad)
Will be this four games right av Bobbyabamy (inte verifierad)
Entire modelling keep Curry4 av Bobbyabamy (inte verifierad)
Far more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage believe is currently av Bobbyabamy (inte verifierad)
A couple steals in his av Bobbyabamy (inte verifierad)
A couple steals in his av Bobbyabamy (inte verifierad)
To be sure using your av soorajpanchol (inte verifierad)
This site may be a av soorajpanchol (inte verifierad)
Following a brought the first av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's approach clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Following a brought the first av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's approach clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |