Keynes barnbarn - En bättre framtid med arbete och välfärd

2007-05-05

J M Keynes, 1900-talets mest kände ekonom, tog fasta på att vi i västerlandet blir allt effektivare i produktionen och spådde på 1930-talet att hans barnbarn skulle kunna tillgodose sina behov med bara några timmars arbete om dagen.
    Vi, som kunde vara hans barnbarn, har också gått från knapphet till en ymnighetsekonomi där konsumtionen tredubblats på femtio år. Men vi jobbar minst åtta timmar om dagen och överflödet tycks inte göra oss lyckligare. Nu slår konsumerandet i det ekologiska taket.
    Författaren visar en väg ur denna kris, med arbete för alla och en fortsatt välfärd. Han beskriver samhällsutvecklingen och dess betydelse för levnadsförhållanden och miljön. Boken gör en djupdykning i drivkrafterna bakom konsumtionen, både hos konsumenterna och i samhället, och den beskriver”rekyleffekten” som gör att miljöpolitiken idag jagar sin egen svans. Därför räcker inte effektivitet för en hållbar utveckling. Den måste också användas klokt. Keynes förslag att växla in effektiviteten i mer fritid har blivit en nödvändig väg för att rädda miljön. Omställningen innebär både påfrestningar och problem att lösa. Ändå måste den till för våra barnbarns skull!

Boken vänder sig till alla personer med ett levande intresse för aktuell samhällsdebatt. Christer Sanne är samhällsforskare, civilingenjör, tidigare ledamot i Cogito och senast docent på KTH. Tidigare böcker bl a ”Hur mycket arbete behövs?”, ”Ett Göteborg mindre” och ”Arbetets tid.” Han har även suttit i styrelsen för Cogito.


Beställningar: Betala in 190 kr på Cogitos PG 42 24 64 - 8. Boken skickas till din folkbokföringsadress (som vi automatiskt får från Plusgirot), om du vill att boken ska skickas till en annan adress, var god ange denna i meddelanderutan. Ange ”vårt sätt att leva” samt din epostadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig.
Vid beställningar av flera exemplar, maila din beställning till info@cogito.nu så fakturerar vi dig (fakturaavgift 20 kr tillkommer).

Keynes barnbarn. En bättre framtid med arbete och välfärd.
Christer Sanne
Pris:190 kr
ISBN: 978-91-540-5980-5
Forskningsrådet Formas 2007
172 sidor

kd 10 golden goose av 123 (inte verifierad)
Your writing ideas appeared av Zachary (inte verifierad)
I was attracted by your av Elias (inte verifierad)
I just came upon your av Ralfy (inte verifierad)
Many thanks for this great av Clarissa (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court av BKI89yabamy (inte verifierad)
Like a core point guard, av BKI89yabamy (inte verifierad)
Like a core point guard, av BKI89yabamy (inte verifierad)
A big thank you. I was av Amanda (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
From brought the first av BKI89yabamy (inte verifierad)
Car port, 26, is one av BKI89yabamy (inte verifierad)
Car port, 26, is one av BKI89yabamy (inte verifierad)
Can't figure out if she likes av Gäst (inte verifierad)
Finals final season, av BKI89yabamy (inte verifierad)
Finals final season, av BKI89yabamy (inte verifierad)
I’ve been reading your blog av Rey (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points isn't the av BKI89yabamy (inte verifierad)
Throw three points isn't the av BKI89yabamy (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)
Following a brought the first av BKI89yabamy (inte verifierad)
Following a brought the first av BKI89yabamy (inte verifierad)
Much more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Wish to sincerely appreciate av Gäst (inte verifierad)
Wish to sincerely appreciate av Good work (inte verifierad)
[url=http://www.stephencurry- av Bobbyabamy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |