Klimatmålen inför verkligheten

2010-08-30
PRESSMEDDELANDE

Trots att både Alliansen och den rödgröna oppositionen så gott som undantagslöst talar om klimatet i termer av ”ödesfråga” eller vår tids största utmaning”, och trots att båda blocken uppger sig vilja minska utsläppen med 40 procent till år 2020 finns klara, sakpolitiska skillnader i riksdagsvalet. Det framkommer i tankesmedjan Cogitos granskning Klimatmålen inför verkligheten.

Rapporten jämför Alliansens och de rödgrönas klimatmål med vad vetenskapen anser vara nödvändigt för att undvika farlig klimatförändring, och med etiska resonemang om hur stor Sveriges andel bör vara i en sådan omställning. Granskningen är utförd av Rikard Warlenius, miljöjournalist och författare till flera böcker om klimatfrågor. Pär Holmgren, föreläsare, författare och meteorolog, har skrivit förordet.

- För en oinvigd kan det vara svårt att förstå klimatpolitiken eftersom både Alliansen och oppositionen använder samma retorik och säger sig vilja minska de svenska utsläppen med 40 procent till 2020. Men vår granskning visar att man räknat på olika sätt, och att det är en tydlig skillnad mellan blocken både på kort och lång sikt, säger Rikard Warlenius.

Skillnaden mellan blocken uppgår till cirka 9 miljoner ton koldioxidekvivalenter till år 2020, de rödgrönas mål är 44 procent högre än Alliansens. Skillnaden beror dels på att Alliansen räknar in utsläppsminskningar utomlands i 40-procentsmålet medan de rödgröna vill göra detta utöver målet. Alliansen räknar heller inte med den del av Sveriges utsläpp som omfattas av EU:s gemensamma utsläppshandel, cirka 30 procent av Sveriges totala utsläpp. De rödgröna vill göra mer omfattande svenska minskningar för att kompensera för den del av utsläppen som ingår i handeln med EU. Sammantaget tycks inte Alliansen behöva vidta några ytterligare åtgärder för att nå målet till 2020, det behöver däremot de rödgröna.

-Naturvetenskapen är sällsamt frånvarande i den politiska debatten om klimatmålen i Sverige, det är något vi vill försöka råda bot på med den här rapporten. Vår granskning visar att det finns ett frustrerande glapp mellan den svenska politiken och vilka mål vetenskapen menar är nödvändiga för att undvika farlig klimatförändring. Utan att förringa skillnaden mellan blocken, kan man konstatera att båda de rödgröna och Alliansen måste skärpa sina klimatmål, säger Per Gahrton, ordförande för Cogito.

Både Alliansen och de rödgröna säger sig vilja nå det så kallade tvågradersmålet, men rapporten visar att Alliansens långsiktiga målsättningar inte är förenliga med detta mål. De rödgrönas långsiktiga mål är förenligt med tvågradersmålet, men varken Alliansen eller de rödgrönas mål når upp till det vetenskapligt förankrade och allt mer spridda målet om att stabilisera atmosfärens koldioxidhalt vid 350 ppm.

-Tyvärr saknar båda blocken tydliga förslag och målsättningar för att arbeta mot ett 350 ppm-mål. Och diskussionen om vad som ska göras här hemma i Sverige och vad som ska göras i andra länder verkar fortfarande ofta handla om ”antingen eller” i stället för det som antagligen kommer att krävas, nämligen ”både och”, säger Pär Holmgren, föreläsare, författare och meteorolog.

För mer information, kontakta Kristina Tysk, koordinator, Cogito: 0708 - 55 88 04  kristina.tysk ( at ) cogito.nu

Ladda ner rapporten här: Klimatmålen inför verkligheten (pdf)

Debattartikel  Göteborgsposten 2010-08-30  Rikard Warlenius, Per Gahrton, Kristina Tysk
Debattartikel  Aftonbladet 2010-09-09  Pär Holmgren, Rikard Warlenius

Klimatmålen inför verkligheten
Av Rikard Warlenius
Förord av Pär Holmgren
Cogito 2010
ISBN: 978-91-979153-0-4

Tadalis Sx Naturel Pas Cher av EllStinty (inte verifierad)
Tadalis Sx Naturel Pas Cher av EllStinty (inte verifierad)
A lot more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
A lot more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
some games, we like to view av Bobbyabamy (inte verifierad)
some games, we like to view av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points just isn't av BKI89yabamy (inte verifierad)
Throw three points just isn't av BKI89yabamy (inte verifierad)
obat aborsi av obat aborsi (inte verifierad)
Besvara kommentar | Cogito av RackNithi (inte verifierad)
hose are nfl jerseys av Gäst (inte verifierad)
Very good post av jennifer bella (inte verifierad)
Very good post av jennifer bella (inte verifierad)
Few more gatherings draw such av Gäst (inte verifierad)
mobdro av Mobdro for pc (inte verifierad)
Golden Triangle with Kashmir av Gäst (inte verifierad)
good night messages av rohit (inte verifierad)
tubemateforwindows av tubemate (inte verifierad)
movie av Gäst (inte verifierad)
high blood pressure av sanjeev11 (inte verifierad)
xender for pc av xender for pc app (inte verifierad)
This amazing site will be av Gäst (inte verifierad)
Thanks. av duy linh (inte verifierad)
Longchamp Lm Long Handle Large Bag av Kennethpi (inte verifierad)
精准医疗如何做 刘如银来分享 av GeSame (inte verifierad)
The activity of Red-green av Gäst (inte verifierad)
http://groupspaces.com/koraon av Gäst (inte verifierad)
http://groupspaces.com/koraon av Gäst (inte verifierad)
mreyhgf av mostafa shaban (inte verifierad)
https://souraablog.wordpress. av Gäst (inte verifierad)
https://souraablog.wordpress. av Gäst (inte verifierad)
http://forums.fireloading.com av Gäst (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |