Ny rapport: Gröna i regering - Erfarenheter av europeiska gröna partiers regeringsmedverkan

2014-09-19
RAPPORT

I denna rapport presenteras aktuell forskning om gröna partiers regeringsmedverkan de senaste tjugo åren. Erfarenheter och lärdomar sammanfattas i ett antal slutsatser som också har formen av råd till Miljöpartiet.

En första version av rapporten presenterades inför valet i september 2010. Föreliggande rapport är delvis en uppdatering av 2010 års version, men med betydande tillägg och justeringar och naturligtvis nya slutsatser på grundval av nya gröna regeringserfarenheter under de gångna fyra åren. Dessutom tillkommer ett helt nytt moment, direktintervjuer med gröna personligheter som varit direkt involverade i regeringsmedverkan i Finland, Tyskland, Belgien och Italien, liksom material från en färsk bok av en av de senaste franska gröna ministrarna.

Publiceringen av denna rapport har sin grund i att det finns en stor kunskapsbrist inom svensk offentlighet gällande grön regeringsmedverkan. Överlag finns viss medvetenhet om att gröna partier sitter eller har suttit i regeringen i Finland och i Tyskland, medan det råder viss förvåning vid vetskapen om att gröna har medverkat i regeringar i sjutton länder i Europa sedan 1990. Sverige har snarast släpat efter i en utveckling som pågått länge i Europa och som dessutom har spritt sig till åtskilliga utomeuropeiska länder.

 

Ladda ned rapporten här 

 

Kontakt för mer information: Kristina Tysk, verksamhetsledare, Cogito: 0709-909 228
 

Mediarapportering:

DN Debatt 2014-09-19: "Så blir MP framgångsrikt i Stefan Löfvens regering"

mreyhgf av mostafa shaban (inte verifierad)
https://souraablog.wordpress. av Gäst (inte verifierad)
https://souraablog.wordpress. av Gäst (inte verifierad)
https://souraablog.wordpress. av Gäst (inte verifierad)
http://forums.fireloading.com av Gäst (inte verifierad)
http://forums.fireloading.com av Gäst (inte verifierad)
Your Site Is Very Good and av asad zada (inte verifierad)
Used to do unkind hook this av Gäst (inte verifierad)
Good av Gäst (inte verifierad)
good av Gäst (inte verifierad)
I received a good lesson how av Gäst (inte verifierad)
This hole introduced a format av Gäst (inte verifierad)
anju av Gäst (inte verifierad)
A baby shower celebration is av Gäst (inte verifierad)
This post give a some av Gäst (inte verifierad)
We have certainly not study a av Gäst (inte verifierad)
Or nears you clout overrule av Gäst (inte verifierad)
You would suspect that as av Gäst (inte verifierad)
Self-esteem if you wish av Gäst (inte verifierad)
Neet result 2016 Neet result av jayesh (inte verifierad)
This beaver introduced a av Gäst (inte verifierad)
In today's quick life The web av jassica (inte verifierad)
Terapy female organ by produk av barbira (inte verifierad)
Real personal as we all av jassica (inte verifierad)
Ever wake as much the sound av Gäst (inte verifierad)
This is precisely what I am av Gäst (inte verifierad)
Whether you may be shopping av Gäst (inte verifierad)
http://groupspaces.com/koraon av Gäst (inte verifierad)
http://www.jnoon-m.com/vb/mem av mohamed nagieb nasser (inte verifierad)
The information you have av Gäst (inte verifierad)
Many thanks therefore av Gäst (inte verifierad)
My business is your dreary av Gäst (inte verifierad)
Any person help to make us av Gäst (inte verifierad)
Get an individual relating to av Gäst (inte verifierad)
This really is our 1st stop av Gäst (inte verifierad)
My partner and i implore you av Gäst (inte verifierad)
Thank you for this post. av Gäst (inte verifierad)
clearance sale kamar set mewah av jeparaonline (inte verifierad)
I right unruffled the av Gäst (inte verifierad)
very happy to read that nice av Gäst (inte verifierad)
Famous web site, many av Gäst (inte verifierad)
Fantastic blog! Do you have av Gäst (inte verifierad)
Thank you av Roro (inte verifierad)
Adult Company av Gäst (inte verifierad)
blog cara dan tips av Gäst (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |