Ny rapport: Gröna i regering - Erfarenheter av europeiska gröna partiers regeringsmedverkan

2014-09-19
RAPPORT

I denna rapport presenteras aktuell forskning om gröna partiers regeringsmedverkan de senaste tjugo åren. Erfarenheter och lärdomar sammanfattas i ett antal slutsatser som också har formen av råd till Miljöpartiet.

En första version av rapporten presenterades inför valet i september 2010. Föreliggande rapport är delvis en uppdatering av 2010 års version, men med betydande tillägg och justeringar och naturligtvis nya slutsatser på grundval av nya gröna regeringserfarenheter under de gångna fyra åren. Dessutom tillkommer ett helt nytt moment, direktintervjuer med gröna personligheter som varit direkt involverade i regeringsmedverkan i Finland, Tyskland, Belgien och Italien, liksom material från en färsk bok av en av de senaste franska gröna ministrarna.

Publiceringen av denna rapport har sin grund i att det finns en stor kunskapsbrist inom svensk offentlighet gällande grön regeringsmedverkan. Överlag finns viss medvetenhet om att gröna partier sitter eller har suttit i regeringen i Finland och i Tyskland, medan det råder viss förvåning vid vetskapen om att gröna har medverkat i regeringar i sjutton länder i Europa sedan 1990. Sverige har snarast släpat efter i en utveckling som pågått länge i Europa och som dessutom har spritt sig till åtskilliga utomeuropeiska länder.

 

Ladda ned rapporten här 

 

Kontakt för mer information: Kristina Tysk, verksamhetsledare, Cogito: 0709-909 228
 

Mediarapportering:

DN Debatt 2014-09-19: "Så blir MP framgångsrikt i Stefan Löfvens regering"

Finals very last season, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Finals very last season, av Bobbyabamy (inte verifierad)
April sale of hypoallergenic av Bobbyabamy (inte verifierad)
April sale of hypoallergenic av Bobbyabamy (inte verifierad)
Is this four games right av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points is just av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points is just av Bobbyabamy (inte verifierad)
Finals past season, Arsenal's av Bobbyabamy (inte verifierad)
A couple steals in his av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
Those who come to read your av Robin Max (inte verifierad)
Overall modelling keep Curry4 av Bobbyabamy (inte verifierad)
Overall modelling keep Curry4 av Bobbyabamy (inte verifierad)
Can be this four games av Bobbyabamy (inte verifierad)
Can be this four games av Bobbyabamy (inte verifierad)
several games, we like to av Bobbyabamy (inte verifierad)
several games, we like to av Bobbyabamy (inte verifierad)
Stephen Curry back feel can av Bobbyabamy (inte verifierad)
Stephen Curry back feel can av Bobbyabamy (inte verifierad)
OREGON, Oct. 23 (Xinhua) -- av Bobbyabamy (inte verifierad)
Being a core point guard, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Being a core point guard, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points seriously av Bobbyabamy (inte verifierad)
Storage, 26, is one kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
Amazing Knowledge Share Keep av Gäst (inte verifierad)
س av سنگ نما (inte verifierad)
Not too long ago, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Not too long ago, av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got employed to my av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got employed to my av Bobbyabamy (inte verifierad)
Amazing Knowledge Share Keep av Gäst (inte verifierad)
To be a core point guard, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points isn't the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points isn't the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Storage, 26, is one av Bobbyabamy (inte verifierad)
Storage, 26, is one av Bobbyabamy (inte verifierad)
A pair of steals in his av Bobbyabamy (inte verifierad)
A pair of steals in his av Bobbyabamy (inte verifierad)
good post admin vidmate for av dhonibabu (inte verifierad)
April sale of hypoallergenic av Bobbyabamy (inte verifierad)
April sale of hypoallergenic av Bobbyabamy (inte verifierad)
Like a core point guard, av Bobbyabamy (inte verifierad)
From brought the first curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
http://www.viaggiscoop.it/via av Ster (inte verifierad)
April sale of hypoallergenic av Bobbyabamy (inte verifierad)
CALIFORNIA, Oct. 23 (Xinhua) av Bobbyabamy (inte verifierad)
CALIFORNIA, Oct. 23 (Xinhua) av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got utilized to my av Bobbyabamy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |