Ny rapport: Gröna partiers syn på privatisering i välfärden – en studie av fjorton europeiska länder

2014-10-03
RAPPORT

I de flesta europeiska länder har huvuddelen av välfärdstjänsterna, såsom skola, vård och omsorg, traditionellt sett ägts och drivits av den offentliga sektorn – staten, regioner eller kommuner. I många länder har det också funnits en mindre sektor av icke-offentlig välfärd, ofta bedriven av icke-vinstdrivande stiftelser och organisationer, ibland med kopplingar till religiösa samfund. Sedan 90-talets början har man kunnat se en trend i riktning mot alltfler privat ägda och drivna, men ofta offentligt finansierade, välfärdstjänster.

Några av skälen till den här utvecklingen har bland annat varit en vilja att decentralisera stora offentliga byråkratier, minska kostnaderna och öka effektiviteten inom välfärden. Det är uppenbart att starka ekonomiska aktörer har haft ett egenintresse i en växande privat välfärdssektor med vinstintresse. I vilken utsträckning detta är förenligt med en grön samhällsvision och hur de gröna partierna i Europa har reagerat på denna utveckling har inte varit entydigt.

Följande rapport ger en översikt över de europeiska gröna partiernas politik när det gäller privatisering av välfärdstjänster, såsom skola, vård och omsorg. Rapporten ger också en bild av partiernas åsikter om att lägga ut offentligt finansierad välfärdsverksamhet på entreprenad till privata aktörer, både företag och icke-vinstdrivande aktörer. Gröna partier i fem länder – England, Tyskland, Ungern, Spanien och Sverige – har presenterat en översikt över den politiska situationen i respektive land och beskrivit ståndpunkter och åtgärder i fråga om avreglering och privatisering av den offentliga sektorn. Finns det ett samband mellan den förda politiken i de här frågorna och grön ideologi i allmänhet? Vilken slags politik och vilka förslag har lanserats, diskuterats och föreslagits av gröna partier i olika länder? Vi har också samlat in åsikter och synpunkter från nio gröna europeiska partier i frågan för att se om en grön syn kan skönjas i dessa frågor.

Ladda ned rapporten på engelska här

Ladda ned rapporten på svenska här

Kontakt för mer information: Frida Johnsson, huvudförfattare, Cogito: 0733-424948

Mediarapportering:

ETC 2014-10-03: "Mångfald i välfärden möjlig utan vinstintresse"

Green European Journal 2014-10-29: "The green line in welfare politics"

  

rayh healthcare pvt ltd av VovaHen (inte verifierad)
rayh healthcare pvt ltd av VovaHen (inte verifierad)
rayh healthcare pvt ltd av VovaHen (inte verifierad)
buygenericlevitraonlineusa av TrceBoync (inte verifierad)
buygenericlevitraonlineusa av TrceBoync (inte verifierad)
rayh healthcare pvt ltd av VovaHen (inte verifierad)
rayh healthcare pvt ltd av VovaHen (inte verifierad)
can you buy levitra online av TrceBoync (inte verifierad)
can you buy levitra online av TrceBoync (inte verifierad)
Have you ever posted any av Jaction (inte verifierad)
Cialis 20 mg we like it av Jfyeowow (inte verifierad)
Cialis 20 mg we like it av Jfyeowow (inte verifierad)
cialis discount coupon av KidrceBoync (inte verifierad)
cialis discount coupon av KidrceBoync (inte verifierad)
Thank you so much for the av smith (inte verifierad)
"I got accustomed to my av BKI89yabamy (inte verifierad)
"I got accustomed to my av BKI89yabamy (inte verifierad)
cialis 20 mg cost cialis av Jfyeowow (inte verifierad)
cialis 20 mg cost cialis av Jfyeowow (inte verifierad)
cialis trial coupon venta av KidrceBoync (inte verifierad)
cialis trial coupon venta av KidrceBoync (inte verifierad)
acquistare cialis cialis av Leroyitado (inte verifierad)
acquistare cialis cialis av Leroyitado (inte verifierad)
As a core point guard, garage av BKI89yabamy (inte verifierad)
As a core point guard, garage av BKI89yabamy (inte verifierad)
cialis trial coupon vente av KidrceBoync (inte verifierad)
cialis trial coupon vente av KidrceBoync (inte verifierad)
cialis online coupon 50mg av KidrceBoync (inte verifierad)
cialis online coupon 50mg av KidrceBoync (inte verifierad)
cialis acheter av Williamjot (inte verifierad)
cialis cialis av Charlesgak (inte verifierad)
cialis cialis av Charlesgak (inte verifierad)
achat cialis acheter av Williamjot (inte verifierad)
achat cialis acheter av Williamjot (inte verifierad)
precio cialis cialis av Charlesgak (inte verifierad)
precio cialis cialis av Charlesgak (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |