Ny rapport: Gröna partiers syn på privatisering i välfärden – en studie av fjorton europeiska länder

2014-10-03
RAPPORT

I de flesta europeiska länder har huvuddelen av välfärdstjänsterna, såsom skola, vård och omsorg, traditionellt sett ägts och drivits av den offentliga sektorn – staten, regioner eller kommuner. I många länder har det också funnits en mindre sektor av icke-offentlig välfärd, ofta bedriven av icke-vinstdrivande stiftelser och organisationer, ibland med kopplingar till religiösa samfund. Sedan 90-talets början har man kunnat se en trend i riktning mot alltfler privat ägda och drivna, men ofta offentligt finansierade, välfärdstjänster.

Några av skälen till den här utvecklingen har bland annat varit en vilja att decentralisera stora offentliga byråkratier, minska kostnaderna och öka effektiviteten inom välfärden. Det är uppenbart att starka ekonomiska aktörer har haft ett egenintresse i en växande privat välfärdssektor med vinstintresse. I vilken utsträckning detta är förenligt med en grön samhällsvision och hur de gröna partierna i Europa har reagerat på denna utveckling har inte varit entydigt.

Följande rapport ger en översikt över de europeiska gröna partiernas politik när det gäller privatisering av välfärdstjänster, såsom skola, vård och omsorg. Rapporten ger också en bild av partiernas åsikter om att lägga ut offentligt finansierad välfärdsverksamhet på entreprenad till privata aktörer, både företag och icke-vinstdrivande aktörer. Gröna partier i fem länder – England, Tyskland, Ungern, Spanien och Sverige – har presenterat en översikt över den politiska situationen i respektive land och beskrivit ståndpunkter och åtgärder i fråga om avreglering och privatisering av den offentliga sektorn. Finns det ett samband mellan den förda politiken i de här frågorna och grön ideologi i allmänhet? Vilken slags politik och vilka förslag har lanserats, diskuterats och föreslagits av gröna partier i olika länder? Vi har också samlat in åsikter och synpunkter från nio gröna europeiska partier i frågan för att se om en grön syn kan skönjas i dessa frågor.

Ladda ned rapporten på engelska här

Ladda ned rapporten på svenska här

Kontakt för mer information: Frida Johnsson, huvudförfattare, Cogito: 0733-424948

Mediarapportering:

ETC 2014-10-03: "Mångfald i välfärden möjlig utan vinstintresse"

Green European Journal 2014-10-29: "The green line in welfare politics"

  

In ray ban 1949 nike roshe av Gäst (inte verifierad)
holiday package in kerala av kerala tour (inte verifierad)
sukses av Obat Semua Penyakit (inte verifierad)
Moneylender in av Gäst (inte verifierad)
Ya that's great to have blog av sindhu (inte verifierad)
Tech Trick Seo av Tech Trick Seo (inte verifierad)
Great article. Check out av domino88 (inte verifierad)
very happy to read that nice av Gäst (inte verifierad)
sukses av Obat Kuat Alami Pria Sejati (inte verifierad)
Great. av duy (inte verifierad)
hose are nfl jerseys av Gäst (inte verifierad)
chenlixiang av chenlixiang (inte verifierad)
Good Post, I am a big av Satta matka (inte verifierad)
alan av Gäst (inte verifierad)
very nice post brother, av Gäst (inte verifierad)
prada handbags av Prada handbag (inte verifierad)
St Patrick's Day av Alisa Fox (inte verifierad)
Best Packing and Moving Services av Rohit Kumar (inte verifierad)
Best Packing and Moving Services av Rohit Kumar (inte verifierad)
games av العاب فلاش (inte verifierad)
Best Packing and Moving Services av Rohit Kumar (inte verifierad)
http://www.katakatagambar.com av Gäst (inte verifierad)
http://www.payback2016results av Gäst (inte verifierad)
prada handbags av Hermes handbags (inte verifierad)
Asim av Asim (inte verifierad)
Asim av Asim (inte verifierad)
exam av Gäst (inte verifierad)
nice av ankasarentcar (inte verifierad)
Useful information.I am av hulk (inte verifierad)
wwe av Gäst (inte verifierad)
Without bogus modesty, av Gäst (inte verifierad)
Are an individual someone av Gäst (inte verifierad)
result av Gäst (inte verifierad)
sinoant av graduation dresses (inte verifierad)
http://www.dailyhealthtrends. av Armin (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |