Samtal om tillväxt

2016-04-19
RAPPORT
Maria Wetterstrand och Mikael Malmaeus

Cogito har genomfört projektet Samtal om tillväxt under hösten 2015 och våren 2016. Projektet tar sin utgångspunkt i den debatt som pågått åtminstone sedan 70-talet om tillväxt och miljö, och som återintensifierats under senare år i takt med att resursförbrukningen ökar, planetens gränser överskrids och hotet om klimatförändringar blivit allt mer akut.
Att den ekonomiska tillväxten i världen hittills varit nära kopplad till ökad resursförbrukning är det få som ifrågasätter. Men hur ser framtiden ut? Kan vi klara miljöutmaningarna med fortsatt tillväxt? Är tillväxten till och med en förutsättning för att klara miljöproblemen? Eller om vi vänder på frågan: Vad händer med tillväxten om våra samhällen ska leva vidare inom de ramar som planetens gränser sätter? Hur går det med våra möjligheter till tillväxt inom planetens gränser om de fattiga ländernas befolkningar ska öka sin resursförbrukning till vår nivå? Och om vi inte har tillväxt, hur klarar vi då välfärden?

Diskussionen om miljö och tillväxt brukar inte alltid präglas av försök till förståelse för argumentationen och synsättet på respektive sidor. I Samtal om tillväxt vill Cogito ge utrymme för nyanser och visa på de olikheter i synsätt som finns. Vi har intervjuat ett antal olika personer – ledande debattörer, forskare och politiker – som på olika sätt ansetts kunna tillföra perspektiv till frågeställningarna och låtit var och en ge sina egna förklaringar till varför de ser på tillväxten som de gör. Alla har också fått svara på hur de resonerar kring kopplingen mellan tillväxt och miljö.

Intervjuerna har genomförts av Mikael Malmaeus, styrelseledamot Cogito och Alrik Altvall, projektanställd. De personer som intervjuats är :

Erik Ullenhag, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Mårten Blix, nationalekonom, tidigare departementsråd på finansdepartementet

Jonas Frycklund, t f chefekonom för Svensk Näringsliv

Åsa Domeij, miljöchef på Axfood

Mattias Goldmann, chef på den gröna liberala tankesmedjan Fores

Per Krusell, professor i ekonomi vid Stockholms universitet

Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd

Intervjuerna har publicerats i klippta versioner som poddar. Denna serie poddar ligger till grund för rapporten och publicerades våren 2016 och kan avlyssnas här på Cogitos webbplats

Rapporten är författad av Maria Wetterstrand och Mikael Malmaeus. 

Du kan ladda ner rapporten Samtal om tillväxt i pdf-format här.

cialis online cheapest buy av Jimmyvib (inte verifierad)
cialis online cheapest buy av Jimmyvib (inte verifierad)
adop adobe creative av Randygig (inte verifierad)
cialis canada order buy av Jimmyvib (inte verifierad)
cialis canada order buy av Jimmyvib (inte verifierad)
Far more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Far more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Much more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Much more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's tactic clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's tactic clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court complete,stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court complete,stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
As a core point guard, garage av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got employed to my av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got employed to my av Bobbyabamy (inte verifierad)
At present, because Kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
At present, because Kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage believe is actually av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage believe is actually av Bobbyabamy (inte verifierad)
October sale of av Bobbyabamy (inte verifierad)
October sale of av Bobbyabamy (inte verifierad)
WASHINGTON, Oct. 23 (Xinhua) av Bobbyabamy (inte verifierad)
WASHINGTON, Oct. 23 (Xinhua) av Bobbyabamy (inte verifierad)
Being a core point guard, av Bobbyabamy (inte verifierad)
All round modelling keep av Bobbyabamy (inte verifierad)
All round modelling keep av Bobbyabamy (inte verifierad)
thanks for info av download idm (inte verifierad)
Stephen Curry back feel is av Bobbyabamy (inte verifierad)
Stephen Curry back feel is av Bobbyabamy (inte verifierad)
Finals past season, Arsenal's av Bobbyabamy (inte verifierad)
Finals past season, Arsenal's av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points is not the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Finals previous season, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Your article is detailed, av rolling sky (inte verifierad)
http://drukarniarzeszowcentru av dedyk12 (inte verifierad)
Half-court concluded,stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court concluded,stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Hello just wanted to give you av Julia (inte verifierad)
Currently, because Kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
Currently, because Kevin av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court concluded,stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Half-court concluded,stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Not long ago, hypoallergenic, av Bobbyabamy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |