Samtal om tillväxt

2016-04-19
RAPPORT
Maria Wetterstrand och Mikael Malmaeus

Cogito har genomfört projektet Samtal om tillväxt under hösten 2015 och våren 2016. Projektet tar sin utgångspunkt i den debatt som pågått åtminstone sedan 70-talet om tillväxt och miljö, och som återintensifierats under senare år i takt med att resursförbrukningen ökar, planetens gränser överskrids och hotet om klimatförändringar blivit allt mer akut.
Att den ekonomiska tillväxten i världen hittills varit nära kopplad till ökad resursförbrukning är det få som ifrågasätter. Men hur ser framtiden ut? Kan vi klara miljöutmaningarna med fortsatt tillväxt? Är tillväxten till och med en förutsättning för att klara miljöproblemen? Eller om vi vänder på frågan: Vad händer med tillväxten om våra samhällen ska leva vidare inom de ramar som planetens gränser sätter? Hur går det med våra möjligheter till tillväxt inom planetens gränser om de fattiga ländernas befolkningar ska öka sin resursförbrukning till vår nivå? Och om vi inte har tillväxt, hur klarar vi då välfärden?

Diskussionen om miljö och tillväxt brukar inte alltid präglas av försök till förståelse för argumentationen och synsättet på respektive sidor. I Samtal om tillväxt vill Cogito ge utrymme för nyanser och visa på de olikheter i synsätt som finns. Vi har intervjuat ett antal olika personer – ledande debattörer, forskare och politiker – som på olika sätt ansetts kunna tillföra perspektiv till frågeställningarna och låtit var och en ge sina egna förklaringar till varför de ser på tillväxten som de gör. Alla har också fått svara på hur de resonerar kring kopplingen mellan tillväxt och miljö.

Intervjuerna har genomförts av Mikael Malmaeus, styrelseledamot Cogito och Alrik Altvall, projektanställd. De personer som intervjuats är :

Erik Ullenhag, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Mårten Blix, nationalekonom, tidigare departementsråd på finansdepartementet

Jonas Frycklund, t f chefekonom för Svensk Näringsliv

Åsa Domeij, miljöchef på Axfood

Mattias Goldmann, chef på den gröna liberala tankesmedjan Fores

Per Krusell, professor i ekonomi vid Stockholms universitet

Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd

Intervjuerna har publicerats i klippta versioner som poddar. Denna serie poddar ligger till grund för rapporten och publicerades våren 2016 och kan avlyssnas här på Cogitos webbplats

Rapporten är författad av Maria Wetterstrand och Mikael Malmaeus. 

Du kan ladda ner rapporten Samtal om tillväxt i pdf-format här.

“Everything you can imagine

“Everything you can imagine is real.”

“Today you are You, that is

“Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You.”

“Today you are You, that is

“Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You.”

“I'm not afraid of death; I

“I'm not afraid of death; I just don't want to be there when it happens.”

“I'm not afraid of death; I

“I'm not afraid of death; I just don't want to be there when it happens.”

“Sometimes people are

“Sometimes people are beautiful.
Not in looks.
Not in what they say.
Just in what they are.”

“Sometimes people are

“Sometimes people are beautiful.
Not in looks.
Not in what they say.
Just in what they are.”

“Life isn't about finding

“Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.”

“Life isn't about finding

“Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.”

“Some infinities are bigger

“Some infinities are bigger than other infinities.”

“Some infinities are bigger

“Some infinities are bigger than other infinities.”

“Life is like riding a

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

“Life is like riding a

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

“Who are you to judge the

“Who are you to judge the life I live?
I know I'm not perfect
-and I don't live to be-
but before you start pointing fingers...
make sure you hands are clean!”

“Who are you to judge the

“Who are you to judge the life I live?
I know I'm not perfect
-and I don't live to be-
but before you start pointing fingers...
make sure you hands are clean!”

“Reality continues to ruin my

“Reality continues to ruin my life.”

“Reality continues to ruin my

“Reality continues to ruin my life.”

“Things change. And friends

“Things change. And friends leave. Life doesn't stop for anybody.”

“Things change. And friends

“Things change. And friends leave. Life doesn't stop for anybody.”

“The only way out of the

“The only way out of the labyrinth of suffering is to forgive.”

“The only way out of the

“The only way out of the labyrinth of suffering is to forgive.”

“When someone loves you, the

“When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable.”

“When someone loves you, the

“When someone loves you, the way they talk about you is different. You feel safe and comfortable.”

“Finish each day and be done

“Finish each day and be done with it. You have done what you could. Some blunders and absurdities no doubt crept in; forget them as soon as you can. Tomorrow is a new day. You shall begin it serenely and with too high a spirit to be encumbered with your old nonsense.”

“Finish each day and be done

“Finish each day and be done with it. You have done what you could. Some blunders and absurdities no doubt crept in; forget them as soon as you can. Tomorrow is a new day. You shall begin it serenely and with too high a spirit to be encumbered with your old nonsense.”

“I'm the one that's got to

“I'm the one that's got to die when it's time for me to die, so let me live my life the way I want to.”

“I'm the one that's got to

“I'm the one that's got to die when it's time for me to die, so let me live my life the way I want to.”

“Dumbledore watched her fly

“Dumbledore watched her fly away, and as her silvery glow faded he turned back to Snape, and his eyes were full of tears.
"After all this time?"
"Always," said Snape.”

“Dumbledore watched her fly

“Dumbledore watched her fly away, and as her silvery glow faded he turned back to Snape, and his eyes were full of tears.
"After all this time?"
"Always," said Snape.”

“But better to get hurt by

“But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.”

“But better to get hurt by

“But better to get hurt by the truth than comforted with a lie.”

“Just when you think it can't

“Just when you think it can't get any worse, it can. And just when you think it can't get any better, it can.”

“Just when you think it can't

“Just when you think it can't get any worse, it can. And just when you think it can't get any better, it can.”

“The fear of death follows

“The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.”

“The fear of death follows

“The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.”

“We are what we pretend to

“We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be.”

“We are what we pretend to

“We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be.”

“The one you love and the one

“The one you love and the one who loves you are never, ever the same person.”

“The one you love and the one

“The one you love and the one who loves you are never, ever the same person.”

“I can never read all the

“I can never read all the books I want; I can never be all the people I want and live all the lives I want. I can never train myself in all the skills I want. And why do I want? I want to live and feel all the shades, tones and variations of mental and physical experience possible in my life. And I am horribly limited.”

“I can never read all the

“I can never read all the books I want; I can never be all the people I want and live all the lives I want. I can never train myself in all the skills I want. And why do I want? I want to live and feel all the shades, tones and variations of mental and physical experience possible in my life. And I am horribly limited.”

“I speak to everyone in the

“I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university.”

“I speak to everyone in the

“I speak to everyone in the same way, whether he is the garbage man or the president of the university.”

“If you don't know where

“If you don't know where you're going, any road'll take you there”

“If you don't know where

“If you don't know where you're going, any road'll take you there”

“How wonderful it is that

“How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.”

“How wonderful it is that

“How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.”

“All God does is watch us and

“All God does is watch us and kill us when we get boring. We must never, ever be boring.”

“All God does is watch us and

“All God does is watch us and kill us when we get boring. We must never, ever be boring.”

“We're all human, aren't we?

“We're all human, aren't we? Every human life is worth the same, and worth saving.”

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |