Samtal om tillväxt

2016-04-19
RAPPORT
Maria Wetterstrand och Mikael Malmaeus

Cogito har genomfört projektet Samtal om tillväxt under hösten 2015 och våren 2016. Projektet tar sin utgångspunkt i den debatt som pågått åtminstone sedan 70-talet om tillväxt och miljö, och som återintensifierats under senare år i takt med att resursförbrukningen ökar, planetens gränser överskrids och hotet om klimatförändringar blivit allt mer akut.
Att den ekonomiska tillväxten i världen hittills varit nära kopplad till ökad resursförbrukning är det få som ifrågasätter. Men hur ser framtiden ut? Kan vi klara miljöutmaningarna med fortsatt tillväxt? Är tillväxten till och med en förutsättning för att klara miljöproblemen? Eller om vi vänder på frågan: Vad händer med tillväxten om våra samhällen ska leva vidare inom de ramar som planetens gränser sätter? Hur går det med våra möjligheter till tillväxt inom planetens gränser om de fattiga ländernas befolkningar ska öka sin resursförbrukning till vår nivå? Och om vi inte har tillväxt, hur klarar vi då välfärden?

Diskussionen om miljö och tillväxt brukar inte alltid präglas av försök till förståelse för argumentationen och synsättet på respektive sidor. I Samtal om tillväxt vill Cogito ge utrymme för nyanser och visa på de olikheter i synsätt som finns. Vi har intervjuat ett antal olika personer – ledande debattörer, forskare och politiker – som på olika sätt ansetts kunna tillföra perspektiv till frågeställningarna och låtit var och en ge sina egna förklaringar till varför de ser på tillväxten som de gör. Alla har också fått svara på hur de resonerar kring kopplingen mellan tillväxt och miljö.

Intervjuerna har genomförts av Mikael Malmaeus, styrelseledamot Cogito och Alrik Altvall, projektanställd. De personer som intervjuats är :

Erik Ullenhag, ekonomiskpolitisk talesperson för Liberalerna

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Mårten Blix, nationalekonom, tidigare departementsråd på finansdepartementet

Jonas Frycklund, t f chefekonom för Svensk Näringsliv

Åsa Domeij, miljöchef på Axfood

Mattias Goldmann, chef på den gröna liberala tankesmedjan Fores

Per Krusell, professor i ekonomi vid Stockholms universitet

Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd

Intervjuerna har publicerats i klippta versioner som poddar. Denna serie poddar ligger till grund för rapporten och publicerades våren 2016 och kan avlyssnas här på Cogitos webbplats

Rapporten är författad av Maria Wetterstrand och Mikael Malmaeus. 

Du kan ladda ner rapporten Samtal om tillväxt i pdf-format här.

private loan cash advance av inpulge (inte verifierad)
viagra kaufen buy viagra cost av Agorie (inte verifierad)
private loan cash advance av inpulge (inte verifierad)
viagra kaufen buy viagra cost av Agorie (inte verifierad)
how much does viagra cost av Lyncloff (inte verifierad)
how much does viagra cost av Lyncloff (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
online buy generic cialis buy av Wragree (inte verifierad)
online buy generic cialis buy av Wragree (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
what happens when a woman av SinaCymn (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
usefull link cialis cheap av RobertHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
uk cialis online buy cialis av RobertHen (inte verifierad)
generic cialis side av Arbish (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
viagra gel cheap viagra av abedly (inte verifierad)
viagra gel cheap viagra av abedly (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
prix cialis en espagne buy av RobertHen (inte verifierad)
prix cialis en espagne buy av RobertHen (inte verifierad)
viagra ejaculation buy viagra av impura (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis und kiffen cialis av RobertHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
generic cialis ship to av lamuple (inte verifierad)
generic cialis ship to av lamuple (inte verifierad)
viagra half life buy cheap av muhUpdah (inte verifierad)
viagra half life buy cheap av muhUpdah (inte verifierad)
cialis cheap us pharmacy av RobertHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
cialis acheter in av PlatonHen (inte verifierad)
1000 loan bad credit payday av Candimi (inte verifierad)
1000 loan bad credit payday av Candimi (inte verifierad)
mixing viagra cialis generic av arrisy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |