Samtal om tillväxt

2016-04-19
Seminarium
Cogito

19 april kl. 18.00 – 19.30

Östasiatiska museet
Tyghusplan 2, Skeppsholmen, 103 27 Stockholm

Samtal om tillväxt

Den ekonomiska tillväxten är ett fundament för det moderna välfärdssamhället. Samtidigt pekar tung forskning mot att det finns en verklig och allvarlig motsättning mellan fortsatt tillväxt som den ser ut i dag och en långsiktig ekologisk utveckling. Vad som kallas ekonomisk tillväxt och hur tillväxt och ekonomisk utveckling kan och bör se ut i framtiden har bäring för all samhällsdebatt.

I dagsläget försvårar både retoriska låsningar och skilda definitioner av tillväxt-begreppet ett konstruktivt samtal om tillväxtens förutsättningar och framtid. Vad är tillväxt, och vilken slags tillväxt är eftersträvansvärd? Hur ser en ekologiskt och mänskligt hållbar ekonomi ut och vilken roll har i så fall tillväxten i framtiden?

Hör företrädare för miljörörelse, näringsliv och politik samtala om dessa frågor på Östasiatiska muséet den 19 april. I samband med seminariet lanserar vi även en rapport där vi intervjuat en rad personer på samma tema.

Moderator: Maria Wetterstrand
Inledare: Åsa Svenfelt (KTH), projektledare för forskningsprojektet ”Bortom BNP-tillväxt”

Panellister:
Åsa Domeij, miljöchef på Axfood
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Anna Borgeryd – styrelseordförande för Polarbröd
Mattias Goldmann, ordförande på den gröna liberala tankesmedjan Fores

Vi bjuder på enklare förtäring. OBS begränsat antal platser!

Anmälan måste ske till jakobssonandreas@hotmail.com

Välkommen! 

Online only here cialis now av Kepanwow (inte verifierad)
锘?a av Gonnaittetymn (inte verifierad)
锘?a av Gonnaittetymn (inte verifierad)
Throw three points isn't the av BKI89yabamy (inte verifierad)
WA, Oct. 23 (Xinhua) -- av Bobbyabamy (inte verifierad)
WA, Oct. 23 (Xinhua) -- av Bobbyabamy (inte verifierad)
Will be this four games after av Bobbyabamy (inte verifierad)
Will be this four games after av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
Those who come to read your av shweta menon (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
samsung wireless charger av AlvinWeing (inte verifierad)
samsung wireless charger av AlvinWeing (inte verifierad)
5 games, we like to view the av Bobbyabamy (inte verifierad)
5 games, we like to view the av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
Not long ago, hypoallergenic, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Not long ago, hypoallergenic, av Bobbyabamy (inte verifierad)
skross pro world travel av AlvinWeing (inte verifierad)
skross pro world travel av AlvinWeing (inte verifierad)
Being a core point guard, av BKI89yabamy (inte verifierad)
Being a core point guard, av BKI89yabamy (inte verifierad)
travel adapter for samsung av AlvinWeing (inte verifierad)
travel adapter for samsung av AlvinWeing (inte verifierad)
best travel adapter for av AlvinWeing (inte verifierad)
best travel adapter for av AlvinWeing (inte verifierad)
CCTV Camera Pest control av Robin (inte verifierad)
cara mengobati batu av Gäst (inte verifierad)
Half-court finished,stephen av BKI89yabamy (inte verifierad)
Half-court finished,stephen av BKI89yabamy (inte verifierad)
Half-court done,stephen curry av BKI89yabamy (inte verifierad)
Half-court done,stephen curry av BKI89yabamy (inte verifierad)
the information is very av Gäst (inte verifierad)
stephen curry shoes anello av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage believe is now the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Is actually this four games av Bobbyabamy (inte verifierad)
Is actually this four games av Bobbyabamy (inte verifierad)
This is totally interesting av Gäst (inte verifierad)
ralph lauren beats av hongjunmin (inte verifierad)
ralph lauren beats av hongjunmin (inte verifierad)
ralph lauren beats av hongjunmin (inte verifierad)
ralph lauren beats av hongjunmin (inte verifierad)
Far more happily, the av Bobbyabamy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |