Samtal om tillväxt

2016-04-19
Seminarium
Cogito

19 april kl. 18.00 – 19.30

Östasiatiska museet
Tyghusplan 2, Skeppsholmen, 103 27 Stockholm

Samtal om tillväxt

Den ekonomiska tillväxten är ett fundament för det moderna välfärdssamhället. Samtidigt pekar tung forskning mot att det finns en verklig och allvarlig motsättning mellan fortsatt tillväxt som den ser ut i dag och en långsiktig ekologisk utveckling. Vad som kallas ekonomisk tillväxt och hur tillväxt och ekonomisk utveckling kan och bör se ut i framtiden har bäring för all samhällsdebatt.

I dagsläget försvårar både retoriska låsningar och skilda definitioner av tillväxt-begreppet ett konstruktivt samtal om tillväxtens förutsättningar och framtid. Vad är tillväxt, och vilken slags tillväxt är eftersträvansvärd? Hur ser en ekologiskt och mänskligt hållbar ekonomi ut och vilken roll har i så fall tillväxten i framtiden?

Hör företrädare för miljörörelse, näringsliv och politik samtala om dessa frågor på Östasiatiska muséet den 19 april. I samband med seminariet lanserar vi även en rapport där vi intervjuat en rad personer på samma tema.

Moderator: Maria Wetterstrand
Inledare: Åsa Svenfelt (KTH), projektledare för forskningsprojektet ”Bortom BNP-tillväxt”

Panellister:
Åsa Domeij, miljöchef på Axfood
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
Anna Borgeryd – styrelseordförande för Polarbröd
Mattias Goldmann, ordförande på den gröna liberala tankesmedjan Fores

Vi bjuder på enklare förtäring. OBS begränsat antal platser!

Anmälan måste ske till jakobssonandreas@hotmail.com

Välkommen! 

October sale of av Bobbyabamy (inte verifierad)
October sale of av Bobbyabamy (inte verifierad)
Jual obat aborsi cytotec av Chindi (inte verifierad)
some games, we like to av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage believe is now the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage believe is now the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage believe is now the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage believe is now the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage within the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage within the stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
October sale of av Bobbyabamy (inte verifierad)
October sale of av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's method clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
July sale of hypoallergenic av Bobbyabamy (inte verifierad)
July sale of hypoallergenic av Bobbyabamy (inte verifierad)
Is this four games following av Bobbyabamy (inte verifierad)
Is this four games following av Bobbyabamy (inte verifierad)
"I got helpful to my av Bobbyabamy (inte verifierad)
As a core point guard, garage av Bobbyabamy (inte verifierad)
From brought the first av Bobbyabamy (inte verifierad)
4 games, we like to discover av Bobbyabamy (inte verifierad)
http://www.actionscript.org/f av Gäst (inte verifierad)
Half-court concluded,stephen av Bobbyabamy (inte verifierad)
http://academyartuniversityfa av Gäst (inte verifierad)
http://academyartuniversityfa av Gäst (inte verifierad)
http://academyartuniversityfa av Gäst (inte verifierad)
Stephen Curry back feel is av Bobbyabamy (inte verifierad)
Stephen Curry back feel is av Bobbyabamy (inte verifierad)
If you want to get online av PEC Result (inte verifierad)
Entire modelling keep Curry4 av Bobbyabamy (inte verifierad)
Entire modelling keep Curry4 av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's strategy clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's strategy clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage beneath stephen curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage beneath stephen curry av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points is just av Bobbyabamy (inte verifierad)
Throw three points is just av Bobbyabamy (inte verifierad)
Finals final season, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Finals final season, av Bobbyabamy (inte verifierad)
Oct sale of hypoallergenic av Bobbyabamy (inte verifierad)
Oct sale of hypoallergenic av Bobbyabamy (inte verifierad)
BUENOS AIRES, Oct. 23 av Bobbyabamy (inte verifierad)
https://solusituntas.com/ av obat aborsi (inte verifierad)
Garage believe is now the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Garage believe is now the av Bobbyabamy (inte verifierad)
Knight's method clearly, av Bobbyabamy (inte verifierad)

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |