Fred och utveckling

Mänskligheten lever i en värld som präglas av väpnade konflikter eller hot om sådana. Krigshandlingar ödelägger inte bara liv och resurser utan skadar också natur och miljö med långsiktiga konsekvenser. Även om delorsaker till väpnade sammandrabbningar kan vara av de mest skilda slag – maktpolitiska, historiska, etniska, sociala, ekonomiska, kulturella – finns det ofta ett starkt inslag av kamp om knappa resurser och knappt miljöutrymme.

En brännande fråga är hur man både kan arbeta preventivt och proaktivt med att komma till rätta med de omständigheter som ligger till grund för konflikt, innan konflikterna blivit våldsamma. Den nuvarande trenden till ”konfliktlösning” genom militära interventioner, också utanför FN:s ram, är alarmerande. Jämfört med de resurser som satsas på militär rustning och militära interventioner är satsningen på icke-våldsliga, civila konfliktlösningsmetoder eftersatta. Detta gäller såväl globalt som inom EU och i Sverige.

Cogito arbetar med att särskilt belysa resursaspekten som konfliktorsak, undersöka möjligheterna att med fredliga medel förebygga våldsamma konflikter och diskutera metoder för att ingripa konfliktlösande med icke-våldsliga metoder.

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |