Ideologi och politik

Den politiska filosofin brukar tala om tre stora politiska ideologier: konservatism, liberalism och socialism. För olika typer av ekologiskt eller grönt politiskt tänkande finns ingen motsvarande lång tanketradition eller etablerad ism-beteckning. Gröna eller miljöinriktade partiers uppdykande sedan 1970-talet har rört om bland statsvetarnas traditionella kategorier.

Cogito undersöker och granskar olika typer av grönt tänkande och grön politisk praktik. Håller ett nytt politiskt tänkesätt på att växa fram, jämte eller på tvärs med, de etablerade politiska ideologierna? Hur har gröna idéer omsatts i dagspolitik?

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |