God civilisation

2015-07-31
LEDARE

Urbanisering innebär för en del människor fortfarande detsamma som ”framsteg”, ”kultur” och ”civilisation”. Och visst ‒ från det feodala stamsamhällets primitiva och påtvingade agrara överlevnad i lera och armod, erbjöd i tidernas begynnelse säkert de större, samlade bosättningarna mer av kultur, marknad, varuutbud, arbetsdelning och till och med förfining.

Stadens och köpingens ursprungsidé är ju just marknadsplatsens. En förtätning där omlandets produkter kan få avsättning. Knutpunkten vid ett vägskäl eller ett vatten, där bronsyxan kunde brytas mot en kappe råg. Municipalsamhället där årets skörd av rovor blev till socker och salt för hemmabruk. Staden/marknaden blev till både den plats och den tidpunkt där alla i ett omland var överens om att - förutom handla och byta - också ses, skvallra, hitta giftaspartners, dansa och rumla i största allmänhet. Tillhöra en större flock och spela mot fler än familjens och klanens trånga krets.

Planeten har ju nyligen passerat milstolpen då fler människor bor i städer än utanför, och idag finns dessutom en nyväckt eller förstärkt förtjusning över det urbana. En del hyser positiva förhoppningar, men för de flesta är staden ett nödtvång och ett evigt jobbsök. Chans till överlevnad i en industriell eller postindustriell världsekonomi. Som en magnet drar fortfarande försörjningsmatrisen av fulltidsanställt lönearbete in folk till större arbetsgivare och större arbetsmarknader. Lika litet nu som i industrialismens gryning håller det för fattigt folk att skrota runt på vischan med tillfälliga påhugg eller i små olönsamma självförsörjningsjordbruk. Inte i Bangladesh, Kambodja, Colombia, Ghana eller i svenska Härjedalen.
I stan finns ju eventuellt friheten, jobben, framtiden...

Många söker även genuin mångfald, kulturell och intellektuell stimulans och utveckling i städerna. Broadways, akademier, intressant folk och idéutveckling. Staden som all utvecklings motor är också en sanning. Några tror dessutom att klimatkrisen bara löses om vi alla kryper in i städernas täthet, snålar på bilresorna och odlar tomater på balkongen. Andra självvalda men måhända mindre självständiga stadsbor är bara efterföljare, medföljare, trendföljare. Kryper ihop där alla andra verkar vara och följer flocken.

Stadens avigsidor är dock lika med klassklyftornas. Vilka hamnar i kåkstäder, favelas eller invandrar-ghetton? Vem torskar på droger och gatubarnsliv? Vilka får lungcancer av avgaser eller försörjer sig på milsvida soptippar? Inte den bildade, rika, civiliserade, kulturella och sofistikerade stadsbon. Den framgångssökande går ju på stadens universitet eller på dess intressanta evenemang. Trippar i högklackat i karriärkorridorerna. Ju fler våningar upp och längre från marknivån ‒ desto högre status.

Gemensamt för alla stadsbor är emellertid att de gradvis avskärmas från vår natur. Sin natur och sitt ursprung. Från Naturen.
Alla är de samtidigt så totalt beroende av försörjningen från ett omland. Av att mat och vatten forslas in i staden och att avfallet forslas därifrån. Som stora globala svarta hål slukar megastäderna resurser och spyr ut avgaser och skit. Slukar folk.

Stadsbon tvingas mer eller mindre tappa de bärande sambanden och tror slutligen att Kentucky fried chickens kycklingklubba växer inne i frysdisken. De har aldrig sett, klappat, än mindre slaktat en höna.
Eller sett några snigelägg ramla ut ur en snigel. Inte plockat en skål med blåbär till kvällsmat eller slipat en lie. Aldrig hört lommen skrika över tjärnen. Varken för fattig eller rik i den urbana livsstilen finns snart längre samhörigheten och kunskapen om vår grund – om naturen ‒ kvar. Avklippta och avskurna, skenbart väderoberoende, ständigt inomhus och uppkopplade, kan föreställningen om naturoberoende frodas. Men det som frodas är egentligen bara sårbarhet. Alla typer av färdigheter, från att göra upp eld utan tändare, till att samla frön till nästa års matskörd, eller sela en arbetshäst är på god väg att förloras. Självförsörjningskunskapen som var persons egendom och stolthet blir till en kuriositet från historien.

‒ Så vem ska då försörja folket?
‒ Vem kan i framtiden fixa fram råvarorna, maten och stå för grundproduktionen?

Jo, eliten som globalt sett äger alltmer av marken, produktionsmedlen, transporterna och distributionskanalerna. De anonyma big Corporations. Agrobusiness. Big pharma. Ciba Geigy, BASF, Monsanto and the like…. Vi blir stadigt alla alltmer beroende av dessa anonyma transnationella monopoliserande företag. I det genom-korporativa USA står man till exempel just nu i begrepp att stifta lag mot tydlig märkning av vilka livsmedel som innehåller GMO! ‒ På vems inrådan och genom vems lobbying, kan man fråga sig.

Under tiden blir stadsborna världen runt alltmer mentalt fast i infotainment, weapons of massdistraction och ätandes sockrat junk, kryddat med konserveringsmedel och färgämnen under ett strikt löneslaveri eller i en inducerad arbetslöshet. Robotar i någon annans ekonomi.
Och landsbygden blir samtidigt alltmer mänskligt och resursmässigt utarmad…

Försåvitt vi inte bryter den destruktiva urbana trenden!

Världen och mänskligheten behöver ju både sin frihet och sin försörjning!

VI behöver helt enkelt försörja oss på ett nytt sätt, eller möjligen nygammalt. Små jordbruk med stor biologisk mångfald visar sig mätta fler människor än vad det storskaliga jordbruket gör, om de samtidigt är självförsörjande på drivmedel och växtnäring, visar en avhandling som just lagts fram vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

VI behöver ‒ världen över ‒ befolka landet igen! Bli mångkunniga och praktiska. Fria och självständiga som stolta producenter.

VI behöver det goda livet på landet, en levande landsbygd med ett jordbruk som är småskaligt, robust resilient och som många människor enskilt eller i småskalig samverkan kan klara av. Dessutom demokratiskt överblickbart.

VI behöver återerövra vår självförsörjning, både som individer, mänsklighet och som land.

VI kan bara klara av klimatutmaningen om monopoliseringen och storskaligheten med miljöförstörande, monokulturellt industrijordbruk bryts och en praktik präglad av permakultur kommer i dess ställe.

VI behöver för själslig och känslomässigt hälsa återknyta till samhörigheten med våra medlevare djuren, vilda såväl som tama och veta vad växterna heter, hur de kan användas och vad de är bra för.

VI behöver konsumera väsentligt mycket mindre på världens och stadens alla överförstorade marknader.

VI behöver kollektivt och klokt omdefiniera vad God Civilisation är.  

Lotta Hedström

Lotta Hedström är föreläsare och politilker (MP), tidigare ledamot i Cogito samt f.d. språkrör för Miljöpartiet de Gröna.

info ( at ) cogito.nu 

I am sure it will not be

I am sure it will not be possible to stop evolution or progress. Urbanization is also a kind of progress and it's better to think how can we take advantage of it, than try slowing it down.

Emma, writer at Custom Writing Center

This is precisely what I am

This is precisely what I am questioning. WHO stated that "progress" equals urbanization? Who put out that track and why? Re think, m' dear!

There are several

There are several dissertation internet sites on-line because you get evidently reported as part of your web site.  best website design companies

Thanks for this great post, i

Thanks for this great post, i find it very interesting and very well thought out and put together. I look forward to reading your work in the future.  http://www.organicsupplementsreview.com/vitapulse/

I just gazed all the way up

I just gazed all the way up your website just because May very well been told such a lot of on the subject of a items. erect on demand

Which will feature

Which will feature short-term, still it’s not just a effective long-term alternative designed for men of all ages who wish to result in being this particular 1 completely unique lover these consumers can’t finish entertaining the idea of. http://healthyusa.co/vital-stem-released-an-all-natural-formulation-that-accelerates-stem-cell-growth-and-prevents-aging

These sorts of article are to

These sorts of article are to be found occasional on the web nowadays. I don't understand what has happened to the custom of passing on dependable extraordinary articles overnight seduction system review

Took me time to read all the

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! visit this link

I has been incredibly to

I has been incredibly to discover this web-site. I desired to cheers for your period due to this wonderful read!! We certainly savoring just about every little bit of this and I've people book-marked to view brand new material people article.
dhoblog free blog, dhobb free forum, dhosoft, mitha aprilia, mutasim ridlo, sulistriyanti

Great Information sharing ..

Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post.

Great post, and great

Great post, and great website. Thanks for the information!
tattoo ideas

Please let me know if you’re

Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Thank you!

Took me time to read all the

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Transfer Switzerland

Wow, cool post. I’d like to

Wow, cool post. I’d like to write like this too – taking time and real hard work to make a great article… but I put things off too much and never seem to get started. Thanks though. motorbike

I can see that you are an

I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. SATTA MATKA

Thanks for providing recent

Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more. landscape lighting

I found your this post while

I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. sohum mehta

Ski boots for ladies function

Ski boots for ladies function similarly as it will be possible ski boot footwear do. But its composition plus designing methods are usually different. Girls ski boot footwear are marginally leaner around cuff levels, contouring and get thick pillow for improved foothold. abs after 40 review

Very reviving again for all

Very reviving again for all the subtle elements Got some enrapturing data and might need to give it a shot. Praise your work and continue sharing your data. free business calls

I actually learn your website

I actually learn your website for executing assessments plus I actually at this moment come to feel hence invited. I actually appeared to be available a task to undertake your for your special crafting enterprise plus Photograph averting them. Maybe at this moment, together with the mindset you actually gifted people, I'll try it out. cccam server

Thanks

With this tool, you can get the buy backlinks top backlinks of a domain. They are sorted by strength. Only one backlink / domain is shown, the highest rating one. Only the first ...

Super-Duper site! I am Loving

Super-Duper site! I am Loving it!! Will come back again, Im taking your feed also, Thanks. electric blinds for windows uk

Thanks for providing recent

Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more. MyHealth Centre

This reviewer returning lower

This reviewer returning lower of this information sites can be quite distinct. http://www.organicsupplementsreview.com/nucific-bio-x4/

This reviewer returning lower

This reviewer returning lower of this information sites can be quite distinct. Cogniflex

This reviewer returning lower

This reviewer returning lower of this information sites can be quite distinct. perfect biotics

I actually learn your website

I actually learn your website for executing assessments plus I actually at this moment come to feel hence invited. I actually appeared to be available a task to undertake your for your special crafting enterprise plus Photograph averting them. Maybe at this moment, together with the mindset you actually gifted people, I'll try it out. how to debt negotiation

BlackMen

These sorts of article are to be found occasional on the web nowadays.beach

Your website is this one-stop

Your website is this one-stop buy everything educative crafting. professional writing Service 

This reviewer returning lower

This reviewer returning lower of this information sites can be quite distinct.http://www.tripadventure.club/

Your blog has grown to become

Your blog has grown to become my best one-stop buy for things informative posting. chain bucket elevator

Thanks for the blog loaded

Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for. solar panel prices

This reviewer returning lower

This reviewer returning lower of this information sites can be quite distinct. purathrive organic turmeric

it is very useful and very

it is very useful and very low price please visits this site thanks and please share this post with your friends.find a life coach atlanta ga

Great tips and very easy to

Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. hampaiden valkaisu kotona

BlackMen

Great tips and very easy to understand.www.auction-real-estate.com

I did so knowledge examining

I did so knowledge examining posts or perhaps critiques contributed the following. They may be basically excellent you can find a great deal of useful information. rebelmouse.com

Jual Laptop Notebook PC HP Lenovo Printer Tinta Toner Epson Mura

A web logs are actually amazing! You possess presented everybody that i are able to be able to write compatible with I just ever previously concept I was able to. Jual PC HP

There are several

There are several dissertation internet sites on-line because you get evidently reported as part of your web site.  permanent make up

We have sell some products of

We have sell some products of different custom boxes.it is very useful and very low price please visits this site thanks and please share this post with your friends. nationaldebtreliefreviews.com

which i was first lovely

which i was first lovely content by means of. The software most likely conducted for the tier still it’s exceptional. Office stationary

I really enjoyed reading this

I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work andplease tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject?
Les arnaques au faux crédit rapide

I haven’t any word to

I haven’t any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
AC repair

You there, this is really

You there, this is really good post here. Thanks for taking the time to post such valuable information. Quality content is what always gets the visitors coming. Best Diet Pills In 2016 That Work Fast

Not long ago i experienced a

Not long ago i experienced a particular make available for you to do a remarkable on a online site. Spot ? help and advice everybody to have this unique through the best ways potential? blairsville pressure washing

The procedure a person does

The procedure a person does may be very conveniently mirrored in your own articles; that you're an absolute pro. I would really prefer so as to add one other webpage into the endorsed styles everyone provided a while back. Talk to an individual's readership to visit internet. Money spells

I would really prefer so as

I would really prefer so as to add one other webpage into the endorsed styles everyone provided a while back. San Jose Movers

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Tel 08-545 224 62, fax 08-545 224 60 | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |