Ny rapport: Regeringens svarta klimatlista

2013-03-30
Rapport

Den gröna tankesmedjan Cogito har i rapporten Regeringens svarta klimatlista granskat regeringens klimatpolitik under de senaste två mandatperioderna. Vi kan på arton områden visa hur regeringens agerande lett till kraftigt höjda växthusgasutsläpp. Det handlar om direkta politiska beslut men också om underlåtenhet att vidta åtgärder när regeringen haft möjlighet.

Inom kort utkommer FN:s klimatpanel IPCC med två nya delrapporter; en om effekten av klimatförändringen samt en med förslag på åtgärder för att minska växthusgasutsläppen. Enligt IPCC blir det allt tydligare att mänskligheten orsakar klimatförändringen samtidigt som vår chans att klara tvågradersmålet och undvika en eskalerande klimatförändring minskar drastiskt.

Den svenska regeringen har hög svansföring i klimatpolitiken. Regeringen skriver i sin senaste klimatproposition från 2009 att ”Sverige ska visa ledarskap både genom det vi gör här hemma, i arbetet inom EU och internationellt” samt att ”EU:s tvågradersmål utgör utgångspunkten för de åtgärder som nu behöver vidtas”. Regeringen gör dock påfallande lite för att leva upp till dessa klimatambitioner. Beslut efter beslut leder oss i fel riktning, vilket gör att Sverige nu faller i internationell ranking av länders klimatpolitik. Det handlar om regeringens agerande i Sverige med bland annat sänkt koldioxidskatt, subvention av fossila bränslen och en trafikplanering som inte tar hänsyn till klimatmålen. Det handlar om regeringens agerande internationellt där svenska pensionsfonder äger andelar i världens största oljebolag, hur Sveriges eget energibolag Vattenfall investerar stort i kolkraft och om hur Sverige sviker löftet om klimatfinansiering till utvecklingsländerna.

Cogitos rapport visar på en stor ovilja att fatta de beslut som krävs för att nå klimatmålen, både nationellt och internationellt. Trots att vi inte tagit med siffror vad gäller utsläpp från alla de granskade områdena, visar vår sammanställning att regeringens agerande lett till högre växthusgasutsläpp på minst 25 miljoner ton i Sverige under de två senaste mandatperioderna. Detta motsvarar nästan hälften av Sveriges årliga utsläpp. Om vi även räknar med de beslut som påverkar de globala utsläppen, t ex regeringens agerande i Vattenfall och AP-fonderna, är utsläppen av växthusgaser mångdubbelt större. Talet om ledarskap i klimatfrågan kan inte uppfattas som annat än tomma ord som saknar grund i regeringens faktiska politik. Sverige lämnar därmed över ansvaret att lösa klimatkrisen till andra länder och kommande generationer.

Ladda ned rapporten här

Ladda ned enbart listan

För mer information om rapporten, kontakta Frida Johnsson, projektledare Cogito: 0707-14 99 76, frida.johnsson@cogito.nu eller Annika Hjelm, tf ordförande Cogito 070-667 42 92, annika.hjelm@cogito.nu

Regeringens svarta klimatlista – en granskning av Alliansregeringens agerande i klimatpolitiken
Framtagen av Cogito i samarbete med Factwise
ISSN: 1653-2783

Mediabevakning i urval:

Dagens Nyheter

 

Läs pressmeddelande här

When it comes to

When it comes to merchandising, few items sell better to NBA fans than

 • Wholesale Jerseys the league's excellent assortment of team jerseys. Long known for a commitment to greater jersey varieties than competing leagues like the NFL, NHL, or Major League Baseball, the NBA provides its fans with some of the most unique and on-trend jersey designs of any major sports league. In addition, NBA fans will find plenty of replica jerseys
 • Minnesota Vikings
 • , championship jersey styles, and plenty of other options for the whole family.

  For those fans who are searching for the perfect

 • Movie Football Jersey
 • apparel option, FansEdge.com has virtually every jersey currently available. Our commitment to a robust selection of jerseys means that even the pickiest NBA fans can find exactly what they need to watch the game at home, cheer the team on at the arena, and pass the time between games all season long.

  Replica and Retro: The Most Popular Jersey Options for Today's Fans

  For most fans, there is exactly one kind of jersey on the shopping list before each new

 • New England Patriots
 • : A replica jersey that sports not only the team's colors and official logos, but also the name and number of a fan's favorite player. For those who are sticking with this traditional option, we have jerseys and styles for every single one of the NBA's teams nationwide. In addition to replica home

 • New Orleans Saints
 • , we have a series of away jerseys and alternates that are sure to diversify an existing collection

 • New York Giants
 • and stand out in a crowd.

  For long-time fans of the game

 • New York Jets
 • or those who simply enjoy a team's retro logos and colors, we have retro jerseys from across the league. These jerseys swap today's ultra-modern logos for

 • NFL Iphone Case
 • the look and feel of jerseys made in the 1990s and earlier. With timeless logos and even some retro player names or numbers, these jerseys are as in-demand as they are collectible.

  Championship Jerseys are a Great Way to Commemorate the Post-Season

  Commemoration jerseys for recent

 • Oakland Raiders
 • appearances are a great purchase for fans of the NBA's best teams. These jerseys swap team colors and officially licensed logos for NBA Finals branding, championship information, and team-specific championship logos. These jerseys are a must-have item for fans of championship teams

 • Philadelphia Eagles
 • , since they're produced in limited quantities and they're almost always deemed a collectible item shortly after their numbers run out.

  For Young Fans, There is No Shortage of Options

  NBA teams know that the best way to create a strong base of fans is to start early

 • Pittsburgh Steelers
 • , and that's why all teams have committed to a series of baby and children's items that fit those new to the rules of the game. The NBA's baby options include baby-sized jerseys and "creepers," perfect for use at home during the big game. For kids, there are plenty of jersey options that are virtually identical to our adult-sized offerings

 • NFL Shop . Younger fans of the game will enjoy replica and retro jersey options, as well as a limited selection of away jerseys or alternate jerseys that they might find even more appealing.
 • Skriv ny kommentar

  Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

  Mer information om formateringsmöjligheter

  Marléne Tamlin

  Marléne Tamlin

  Christer Sanne

  Christer Sanne
  Lotta Hedström

  Samtal om tillväxt

  I frihandelns goda namn

  Klimatmålsinitiativet

  Den gröna tankesmedjan Cogito
  Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |