Ny rapport: Regeringens svarta klimatlista

2013-03-30
Rapport

Den gröna tankesmedjan Cogito har i rapporten Regeringens svarta klimatlista granskat regeringens klimatpolitik under de senaste två mandatperioderna. Vi kan på arton områden visa hur regeringens agerande lett till kraftigt höjda växthusgasutsläpp. Det handlar om direkta politiska beslut men också om underlåtenhet att vidta åtgärder när regeringen haft möjlighet.

Inom kort utkommer FN:s klimatpanel IPCC med två nya delrapporter; en om effekten av klimatförändringen samt en med förslag på åtgärder för att minska växthusgasutsläppen. Enligt IPCC blir det allt tydligare att mänskligheten orsakar klimatförändringen samtidigt som vår chans att klara tvågradersmålet och undvika en eskalerande klimatförändring minskar drastiskt.

Den svenska regeringen har hög svansföring i klimatpolitiken. Regeringen skriver i sin senaste klimatproposition från 2009 att ”Sverige ska visa ledarskap både genom det vi gör här hemma, i arbetet inom EU och internationellt” samt att ”EU:s tvågradersmål utgör utgångspunkten för de åtgärder som nu behöver vidtas”. Regeringen gör dock påfallande lite för att leva upp till dessa klimatambitioner. Beslut efter beslut leder oss i fel riktning, vilket gör att Sverige nu faller i internationell ranking av länders klimatpolitik. Det handlar om regeringens agerande i Sverige med bland annat sänkt koldioxidskatt, subvention av fossila bränslen och en trafikplanering som inte tar hänsyn till klimatmålen. Det handlar om regeringens agerande internationellt där svenska pensionsfonder äger andelar i världens största oljebolag, hur Sveriges eget energibolag Vattenfall investerar stort i kolkraft och om hur Sverige sviker löftet om klimatfinansiering till utvecklingsländerna.

Cogitos rapport visar på en stor ovilja att fatta de beslut som krävs för att nå klimatmålen, både nationellt och internationellt. Trots att vi inte tagit med siffror vad gäller utsläpp från alla de granskade områdena, visar vår sammanställning att regeringens agerande lett till högre växthusgasutsläpp på minst 25 miljoner ton i Sverige under de två senaste mandatperioderna. Detta motsvarar nästan hälften av Sveriges årliga utsläpp. Om vi även räknar med de beslut som påverkar de globala utsläppen, t ex regeringens agerande i Vattenfall och AP-fonderna, är utsläppen av växthusgaser mångdubbelt större. Talet om ledarskap i klimatfrågan kan inte uppfattas som annat än tomma ord som saknar grund i regeringens faktiska politik. Sverige lämnar därmed över ansvaret att lösa klimatkrisen till andra länder och kommande generationer.

Ladda ned rapporten här

Ladda ned enbart listan

För mer information om rapporten, kontakta Frida Johnsson, projektledare Cogito: 0707-14 99 76, frida.johnsson@cogito.nu eller Annika Hjelm, tf ordförande Cogito 070-667 42 92, annika.hjelm@cogito.nu

Regeringens svarta klimatlista – en granskning av Alliansregeringens agerande i klimatpolitiken
Framtagen av Cogito i samarbete med Factwise
ISSN: 1653-2783

Mediabevakning i urval:

Dagens Nyheter

 

Läs pressmeddelande här

Babel accounting and managing

Babel accounting and managing contracting companies Software is the first in the Middle East according to its spreading among contracting companies and clients in the Middle east and the world soon,,,,,,
I recommenda Babel Software
ادارة ومحاسبة شركات المقاولات
المعالجه المحاسبية للاستثمار العقارى
برنامج الحسابات العامة
برنامج ادارة شركات المقاولات
ادارة ومحاسبة شركات المقاولات
ادارة شركات الاستثمار العقارى
برنامج محاسبة مقاولات
برنامج شركات مقاولات
برنامج مقاولات
برنامج مراقبة مخازن
ادارة ومراقبة المخازن
منظومة مراقبه المخازن
برنامج ادارة ومراقبه المخازن
برنامج ادارة المخازن
برنامج مخازن
برنامج ادارة المشتريات
برنامج استثمار عقارى
منظومة الاسيتثمار العقارى
ادارة التسويق العقاري
ادارة الاستثمار العقاري
برنامج محاسبة شركات المقاولات
المعالجة المحاسبية للاستثمار العقاري
ادارة التسويق والاستثمار العقاري
برنامج محاسبة شركات المقاولات
برنامج استثمار عقارى
المعالجة المحاسبية للاستثمار العقاري
برنامج مصنع خرسانة جاهزة
برنامج ادارة مصانع الخرسانة
برنامج ادارة مصانع الخرسانة الجاهزة
منظومة ادارة الانتاج
برنامج ادارة محطات الخرسانة
شركات الخرسانة الجاهزة

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><p>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.

Mer information om formateringsmöjligheter

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |