Om Cogito

Cogito arbetar för att bredda och fördjupa samhällsdebatten ur ett grönt perspektiv. Vi vill lyfta fram konstruktiva idéer och konkreta exempel som visar att ett hållbart samhälle finns inom räckhåll.

Genom att främja idéutveckling i ekologisk och solidarisk anda vill vi bidra till utvecklingen av långsiktigt hållbara levnadsförhållanden i alla delar av världen. Det innebär ett kritiskt förhållningssätt till dominerande ekonomiska och politiska maktstrukturer, kulturkritik och ett sökande efter demokrati på djupet.

Vi strävar efter att närma oss dessa frågor på ett öppet sätt, med beredskap att ifrågasätta etablerade sanningar, inklusive sådana sanningar som anses självklara inom gröna rörelser.

 

Styrelse

Styrelseledamöterna kontaktas per e-post: fornamn.efternamn (@) cogito.nu

Frida Johnsson, tidigare vikarierande koordinator för Cogito. Arbetar med de gröna i Bryssel.

Mikael Malmaeus,  miljö- och ekonomiforskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Författare till Ekonomi utan tillväxt (Cogito 2011) och Tillväxt till varje pris (Notis 2013). Tidigare talesperson för Klimataktion.

Katarina Wangler Björk, ordförande, strategi och managementkonsult. Var med och startade SE-forum. Utbildning från Kaospiloterne samt Executive MBA från NYU, LSE och HEC . Tidigare ordförande för Fältbiologerna.

Maria Wetterstrand, fristående grön debattör och föreläsare. Maria var riksdagsledamot mellan 2001 och 2011 samt språkrör för Miljöpartiet mellan 2002 och 2011. 

Anders Malmén,   Språklärare och musiker som var med och startade Miljöpartiet 1980, f d internationell sekreterare i Mp. Tidigare aktiv i fredsrörelsen, Attac och Klimataktion.

Kerstin Andersson,

 

Cogitos Seniora rådgivare – Senior Advisory Board 

Cogitos Senior Advisory Board är resursbank av kunniga och erfarna personer med olika kompetenser som stödjer Cogito. De samarbetar med styrelsen och kan på uppdrag representera Cogito på olika sätt. De deltar i våra projekt och aktiviteter (rådgivare, föreläsare, skribenter, etc) och medverkar som ledarskribenter.

Johan Hedrén
Universitetslektor, programansvarig för Miljövetenskapen vid Linköpings universitet. Tidigare styrelseledamot i Cogito.

Lotta Hedström
Före detta spåkrör och riksdagsledamot för Miljöpartiet. Kommun- och kulturpolitiskt aktiv ekofeminist och egenföretagare på Österlen i Skåne. Initiativtagare till COGITO och tidigare styrelseledamot.
Blogg: http://tomelotta.blogspot.se/

Annika Hjelm
Direktör vid Stockholms stads kansli för Demokrati och Mänskliga rättigheter . Mångårigt engagerad inom en rad folkrörelser, däribland svenska Attac som hon var en av initiativtagarna till. Tidigare styrelseledamot i Klimataktion. Tidigare styrelseledamot och ordförande i Cogito.

Martin Nilsson
Journalist, grafiker och kommunikatör. Tidigare bland annat generalsekreterare för SAC och chefredaktör för tidningen Arbetaren (1990-1998). Före detta koordinator och styrelseledamot i Cogito. 

Karl Palmås
Sociolog och docent vid Chalmers tekniska högskola. Har skrivit och forskat om stadsutveckling, nätpolitik, agronomi och geopolitik, icke-vinstutdelande företagsformer, samt entreprenörskapets roll i samhället. Tidigare styrelseledamot i Cogito. 

Helena Ringnér
PTP-psykolog, organisationskonsult. Tidigare styrelseledamot i Cogito.

Christer Sanne
Docent emer. från KTH. Skrivit Keynes barnbarn och otaliga artiklar, ofta om kortare arbetstid som ett medel för ett bättre och hållbart samhälle. Tidigare styrelseledamot i Cogito. .
Prenumeration rundbrev: Skriv en rad till christer.sanne@glocalnet.net

Kristina Tysk
Före detta koordinator för Cogito.

Rikard Warlenius
journalist och samhällsvetare, doktorand vid humanekologiska avdelningen, Lunds universitet. 2004-2009 chefredaktör för tidningen Arbetaren. Tidigare styrelseledamot i Cogito.
Blogg: https://warlenius.wordpress.com/

Hanna Wetterstrand
Jobbar i gränslandet forskning, praktik och policy på Stockholm Resilience Centre och sitter i Naturskyddsföreningens riksstyrelse. Tidigare styrelseledamot i Cogito.

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |