Är Sverige en container?

På nyårsdagen gick Ulrich Beck bort. Denne tyske sociolog blev kanske mest känd för sitt begrepp ”risksamhället”, som han myntade i en bok från 1986. I Becks risksamhälle har den teknik- och framstegsoptimism som präglat moderniteten börjat krackelera. Fram växer, menar han, en riskmedvetenhet eller ”reflexivitet”: våra liv präglas alltmer av insikten att industrisamhället inte bara producerar...

Miljökampen är också en social kamp

Naomi Kleins nya bok ”This changes everything: capitalism vs. The climate” är efterlängtad. Äntligen en bok om klimat som fokuserar på varför så lite händer när vi alla vet vad som behöver göras, istället för att försöka övertyga med naturvetenskapliga argument. Boken har ibland ett väldigt amerikanskt perspektiv och vissa av Kleins idéer som att en starkare stat skulle vara lösningen kan...

Nu behövs grön offensiv!

Dagligen haglar det rapporter om allvarliga miljöhot mot mänskligheten. Det handlar förstås om klimatet, där Anders Hellberg i Effekt (4/14) konkretiserar vad som kommer att hända – och det handlar inte bara om livsmiljön för våra barbarnsbarn, utan för oss själva här och nu: fler värmedödsfall, hälsorisker på grund av värmesänkt prestationsförmåga, bränder, vattenbrist, fler bakterier,...

Cogito beviljas EU-bidrag för projektet Samtal om tillväxten

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har för tredje gången fördelat statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor. Cogito beviljas återigen bidrag, denna gång för ett projekt som ska fördjupa och ge nytt syre till diskussionen om ekonomisk tillväxt: vad menar vi när vi talar om tillväxt och vilken slags tillväxt är eftersträvansvärd?

Den ekonomiska tillväxten...

LEDARE: Tillväxten fortfarande osams med miljön

Det kommer emellanåt nya rapporter som påstås visa att det är möjligt att uppnå en ekologiskt hållbar utveckling och samtidigt ha tillväxt i ekonomin. En rapport av det slaget som rönt stor uppmärksamhet är ”The new climate economy report: Better growth, better climate” som lanserades i september. Tidigare miljöminister Lena Ek sägs vara initiativtagare till rapporten som författats av åtta...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |