LEDARE: Det behövs en känslomässig klimatförändring

Här i USA, där jag för tillfället bor, stundar nu mellanårsvalen till kongressen. Republikanerna, som sedan 2010 har makten i Representanthuset, anses ha goda chanser att också få majoritet i Senaten, den andra av kongressens kamrar. Denna framgång kan tillskrivas det kompakta missnöjet med president Obama, även bland demokrater. Den enda möjligheten för Obama att, i enlighet med sina...

Frida Johnsson i GEJ: A green line in welfare politics

Frida Johnsson skriver om Cogitos senaste rapport ”A third sector in welfare” i Green european journal, om privata marknader och statliga monopol och hur de gröna ska navigera i välfärdspolitiken.

Läs artikeln...

LEDARE: När militären ser u-båtar – håll huvudet kallt

En skadad rysk undervattensfarkost kan finnas i Stockholms skärgård. Ett nödsamtal på ryska avlyssnades innan försvarets insats i Kanholmsfjärden inleddes i fredags, enligt SvD:s källor” (SvD 19 okt)

Med Sveriges första nedrustningsparti i regeringsställning och just när den första statsbudgeten börjar processas – så dyker det enligt militären alltså upp en rysk u-båt i Stockholms...

LEDARE: Hellre resultatinriktad än lättkommunicerad

Jag inser att jag nog är lite av en nörd när jag tycker att de häftigaste sakerna i regeringsförklaringen är att avgifterna för kärnavfall ska höjas och att det ska införas ett klimatpolitiskt ramverk. Det är nog bra att komma ihåg att de flesta människor inte har en aning om vad detta betyder, vilket också är ett av Miljöpartiets problem.

Det hade varit lätt att förklara en förbudslag...

Cogito i dagens ETC: Mångfald i välfärden är möjlig utan vinstintresse

Idag skriver Cogito om de viktigaste slutsatserna från rapporten "Gröna partiers syn på privatisering i välfärden - en studie av fjorton europeiska länder". Erfarenheter från andra länder i Europa visar att mångfald inom välfärden är möjlig även utan...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |