Per Gahrton i Expressen: En kärnfråga för det rödgröna samarbetet

Göran Persson talade trots allt om "grönt folkhem" och Mona Sahlin blev nästan en av oss gröna. Sedan kom Stefan Löfven, skriver Per Gahrton, tidigare ordförande för Cogito.

Läs hela artikeln i Expressen

Cogito på DN Debatt: Så blir MP framgångsrikt i Stefan Löfvens regering

Idag skriver Per Gahrton och Angela Aylward på DN debatt om den nysläppta Cogito rapporten "Gröna i regering - Erfarenheter av europeiska gröna partiers regeringsmedverkan".  Gröna lärdomar från övriga Europa är bland annat att miljöministerposten inte är tillräcklig. Miljöpartiet måste kräva ansvar också för tunga områden som energi och näringspolitik. Ultimativa krav är olämpligt, men...

Swedish election results: disappointment and victory? skiver Frida Johnsson i Green European Journal

Det svenska valet var en seger för partierna på ytterkanten, med Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna som gick framåt mest, medan framförallt regeringspartierna backade. För Miljöpartiet är det ett blandat utfall - nedslående resultat totalt sett, men också en chans att komma in i regeringen för första gången och genomföra verkligt grön politik. Frida Johnsson skriver för Cogito om...

LEDARE: Trots allt – glädje över MP i regering

Allting tyder på att MP nu blir regeringsparti. 33 år efter partibildandet är det på tiden. De flesta av MP:s jämförbara systerpartier har regeringserfarenhet, även om det i Europa just nu bara är Finland som har gröna ministrar. När människor med engagemang för samhällsförändring bestämmer sig för att inte nöja sig med att agera som opinionsbildare, påtryckare, lobbyister (vilket också är...

DEBATT: Budgetkris i naturen

Idag 19 augusti tar den förnybara delen av jordens resurser slut för i år. Resten av året lever vi istället på resurser som tas ifrån kommande generationer. Denna brytpunkt kallas den ekologiska skuldens dag (Earth Overshoot Day) och signalerar att vi snarast måste börja ta ekologin på samma allvar som ekonomin.

Genom att använda för mycket naturresurser förstör vi den känsliga balansen...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |