LEDARE: Inga fler aliens, tack!

I The Day the Earth Stood Still från 2008* nedstiger en superintelligent livsform (gestaltad av Keanu Reeves) på Jorden i akt och mening att rädda planeten från förintelse. Detta ska ske genom att förgöra det största hotet mot Jorden: mänskligheten. Men (spoiler alert!) människorna lyckas vinna sympati hos den utomjordiske som därför i sista sekund avvärjer förintelsen i akt och mening att ge...

Den radikaliserade mittfåran

Det sägs att stora omvälvningar sker först när medelklassens intressen hotas – först då börjar politikens mittfåra diskutera alternativa lösningar. Idag, en bit in på 10-talet, kan vi konstatera att stora delar av medelklassen i den rika världen har goda skäl till att känna sig missnöjd med sakers tillstånd. Det talas ju bland annat om en “förlorad generation” bland Europas unga – de som gjort...

Cogito ingår samarbete för att kartlägga gröna partiers syn på privatisering

Cogito ingår samarbete med Green European Foundation och de gröna tankesmedjorna EQUO i Spanien och Ecopolis i Ungern för ett projekt som ska kartlägga europeiska gröna partiers syn på privatisering av välfärden.

Huvudfokus i projektet kommer att vara att beskriva och analysera...

LEDARE: Har Löfven blivit grön?

Den 24 januari gjorde Åsa Romson och Stefan Löfven ett gemensamt miljöutspel på DN-debatt. Det var efterlängtat. Många gröna har undrat hur det ska gå för gröna grundbultar i en rödgrön regering med Stefan Löfven som statsminister. Därför var det en bedrift av Miljöpartiet att förmå S-ledaren att samarbeta kring något som är en huvudpunkt för grön politik – åtgärder mot klimatkrisen.

...

LEDARE: Har det vänt nu?

Det är inte bara solen som har vänt, en aning om vårvinterns ljus och ett nytt år som spirar. Den ekonomiska optimismen har också varit påtaglig inför det nya året. Konjunkturen stiger i omvärlden, bostadsbyggandet ökar och dessutom brukar valår bli starka ekonomiskt sett då den sittande regeringen ser till att krydda ekonomin med diverse stimulanser. Riksbanken och Konjunkturinstitutet som...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |