Publikationer årsarkiv

Cogito publicerar löpande rapporter, böcker och annat skriftligt material inom våra verksamhetsområden. Här listas Cogitos alla publikationer per år. Samtliga publikationer går att beställa och många finns även för fri nedladdning, tryck på vald publikation för mer information.

BOKANMÄLAN: Thinking in Systems - A Primer

2011-12-05
BOKANMÄLAN

Michael Moon, fil. dr. i humanekologi anmäler Thinking in Systems - A Primer, av Donella Meadows 2008 (utgiven postumt, redigerad av Diana Wright) Sustainability Institute och Chelsea Green Publishing, Vermont. ss. xiii + 218.

27 National Action Plans = 1 European Energy Policy?

2011-05-17

Tillsammans med gröna tankesmedjor från Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Frankrike och Österrike har Cogito granskat de nationella handslingsplanerna för förnybar energi. Slutsatsen är att ambitionsnivån generellt är väldigt låg, och den stora potentialen för europeiskt samarbete kring förnybar energi tas inte tillvara.

Ekonomi utan tillväxt

2011-05-14

Ekonomi utan tillväxt - ett svenskt perspektiv
Av Mikael Malmaeus

Är ekonomisk tillväxt grunden för människans välfärd, eller undergräver tillväxt välfärden på sikt? Sambanden mellan tillväxt, resursförbrukning och klimatförändringar tycks vara mycket starka. Det är dessutom sannolikt svårt att bryta dessa samband. Hur kan vi organisera ekonomin på ett sätt som inte förstör ekosystemen?

Kraft att förändra

2011-03-16

Hur ska vi få en ekonomi som minskar klyftorna inom och mellan länder? Vad kan vi göra för att stärka lokalsamhällen och rädda miljön? För att hitta lösningar på dessa frågor behöver vi en framsynt energipolitik.

I Tyskland, USA, Danmark och Spanien för man redan nu en medveten politik för att skapa ny förnybar energi. Man har insett att energifrågan inte bara är ett problem utan också en möjlighet att skapa jobb och få landsbygden att blomstra. Här finns bevis på att övergången till hållbara energisystem kan bli en folkrörelse.

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |