Publikationer årsarkiv

Cogito publicerar löpande rapporter, böcker och annat skriftligt material inom våra verksamhetsområden. Här listas Cogitos alla publikationer per år. Samtliga publikationer går att beställa och många finns även för fri nedladdning, tryck på vald publikation för mer information.

Klimatförändring bortom farlighetens gräns. Brutala siffror och skört hopp

2012-11-09
Ny rapport

För att tackla klimatutmaningen är det nödvändigt att vi tydliggör gapet mellan retorik och verklighet i fråga om utsläppsminskningar. Även om det finns en omfattande debatt om utsläppsminskningar fokuserar den sällan på det stora gapet mellan å ena sidan de löften som individer, företag, nationer och det internationella samfundet gör, och å andra sidan vad som faktiskt sker.

Beställningar av tryckta publikationer under sommaren

2012-07-02

Beställningar av tryckta publikationer som görs under perioden 2 juli - 3 augusti levereras efter den 3 augusti.

Cogitos kansli har sommarstängt från den 2 juli t.o.m. 3 augusti.

Trevlig sommar!

Dokumentation av europeisk grön seminarieserie: Energy Roadmap 2050 - how can it deliver for Europe?

2012-07-04

Tillsammans med ett antal europeiska gröna tankesmedjor analyserade Cogito under hösten EU:s fördplan på energiområdet: Energy Roadmap 2050. Nu är dokumentationen från den seminarieserie som genomfördes parallellt i sex europeiska länder färdig. I Stockholm samarbetade Cogito med Greenpeace, Green European Foundation och Heinrich Böll Stiftung kring ett seminarium den 9 december.

Gröna grundbultar - sammanställning av debattartiklar januari - maj 2012

2012-05-26

Under vinjetten Debattfokus - Gröna grundbultar publicerade Cogito under våren 2012 debattartiklar om grundbultar i grönt tänkande. Redaktör: Angela Aylward. angela.aylward ( at ) cogito.nu

Läs sammanställningen här

Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck - analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion

2012-05-19
Rapport

Om alla människor på jorden hade samma livsstil som vi i Sverige skulle vi behöva resurser motsvarande 3,25 jordklot. Denna fördelning av jordens resurser är orättvis och är inte hållbar på längre sikt. I denna rapport från Cogito och Stockholm Envrionment Institute visas för första gången miljöpåverkan från den totala konsumtionen för fyra svenska städer.

Läs pressmeddelande 2012-05-19

RECENSION: Nytt liv efter kollapsen

2012-02-15
RECENSION

Recension av boken Kollaps - livet vid civilisationens slut, av David Jonstad (Ordfront 2012)

Av Göran Håden

Jag läser den här boken om civilisationens kollaps i skenet av stearinljus under ett 64 timmar långt elavbrott efter stormen Dagmars härjningar. Det är en relativt lättläst, men ändå faktaspäckad bok med många träffande liknelser.

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |