BOKANMÄLAN: Thinking in Systems - A Primer

2011-12-05
BOKANMÄLAN

Michael Moon, fil. dr. i humanekologi anmäler Thinking in Systems - A Primer, av Donella Meadows 2008 (utgiven postumt, redigerad av Diana Wright) Sustainability Institute och Chelsea Green Publishing, Vermont. ss. xiii + 218.

För ett antal år sedan nämnde jag att jag ville skriva en liten bok med titeln: ”Vad gröna politiker...

27 National Action Plans = 1 European Energy Policy?

2011-05-17

Tillsammans med gröna tankesmedjor från Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Frankrike och Österrike har Cogito granskat de nationella handslingsplanerna för förnybar energi. Slutsatsen är att ambitionsnivån generellt är väldigt låg, och den stora potentialen för europeiskt samarbete kring förnybar energi tas inte tillvara.

För att minska...

Ekonomi utan tillväxt

2011-05-14

Ekonomi utan tillväxt - ett svenskt perspektiv
Av Mikael Malmaeus

Är ekonomisk tillväxt grunden för människans välfärd, eller undergräver tillväxt välfärden på sikt? Sambanden mellan tillväxt, resursförbrukning och klimatförändringar tycks vara mycket starka. Det är dessutom...

Kraft att förändra

2011-03-16

Hur ska vi få en ekonomi som minskar klyftorna inom och mellan länder? Vad kan vi göra för att stärka lokalsamhällen och rädda miljön? För att hitta lösningar på dessa frågor behöver vi en framsynt energipolitik.

I Tyskland, USA, Danmark och Spanien för man redan nu en medveten politik för att skapa ny förnybar energi. Man har insett att energifrågan inte bara är ett...

Fredsalternativ för Afghanistan

2010-12-15
PRESSMEDDELANDE

Den utländska insatsen i Afghanistan befinner sig i ett avgörande skede. Idag fattar riksdagen beslut om fortsatt svensk närvaro, men frågan kommer att vara aktuell under många år framöver. I en ny rapport analyserar den gröna tankesmedjan Cogito ett stort...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |