Samtal

Samtal om tillväxt

 Erik Ullenhag Erik Ullenhag – ekonomisk-politisk talesperson hos Liberalerna, om att vi trots allt måste prioritera tillväxten i samhället och om varför vi bör vara optimistiska kring hållbar tillväxt.

Podd nr 7 - Jonas Frycklund Blir ett samhälle utan tillväxt hårt och kallt? Kan en ständigt ökad konsumtion förenas med en god miljö? Ett samtal med Jonas Frycklund, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

Anna Borgeryd – styrelseordförande för Polarbröd, om skillnaden mellan tillväxt och utveckling, och om penningsystem och pseudotillväxt. Anna Borgeryd – styrelseordförande för Polarbröd, om skillnaden mellan tillväxt och utveckling, och om penningsystem och pseudotillväxt.

Podd nr 5 Finns det någon som verkligen bryr sig om tillväxten, eller är tillväxtdiskussionen egentligen överspelad? Ett samtal med Mattias Goldmann, ordförande på den gröna liberala tankesmedjan Fores.

s Johanna SandahlMåste vi offra tillväxten för att klara miljön? Leder effektiviseringar verkligen till en bättre miljö? Ett samtal med Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

 Podd nr 3 - Åsa DomeijÅsa Domeij – miljöchef på Axfood om samhällets värderingar och ekonomiska alternativ. 

Podd nr 2 - Per Krusell Per Krusell – professor i nationalekonomi på Stockholms universitet om sambanden mellan tillväxt och miljö, och om marknadens förmåga att klara miljöproblem.
 

 Ett samtal med Mårten Blix – nationalekonom och tidigare departementsråd på finansdepartementet om varför BNP-tillväxt är ett viktigt mått på ekonomisk utveckling.

Trailer Vad menar vi när vi talar om tillväxt och vilken slags tillväxt är eftersträvansvärd? Hör hur ett tiotal personer ser på dessa frågor, bland andra Åsa Domeij på Axfood, Erik Ullenhag från Liberalerna och Johanna Sandahl på Naturskyddsföreningen. Med start i februari lägger vi ut ett samtal i veckan.

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |