Stöd Cogito

Cogitos vänner

Den gröna tankesmedjan Cogito har funnits sedan våren 2005. Vi upplever att det finns ett stort intresse för att utveckla grönt och alternativt tänkande såväl när det gäller konkreta reformförslag som grundläggande ideologi och samhällsteori. Många har efterlyst former för att vara med aktivt, delta i diskussionen och stödja Cogito. Genom att gå med i Cogitos vänner kan du ge direkt ekonomiskt stöd, via inbetalning av 200 kr eller mer, till vår verksamhet. Cogitos vänner får löpande information om vår verksamhet.

”Medlemskap” i Cogitos vänner är inte att likställa med ett föreningsmedlemskap, utan en form för att stödja Cogito och därmed bidra till att diversifiera vår finansiering.

För att gå med i Cogitos vänner: Sätt in 200 kr på Plusgiro 42 24 64 - 8 eller Bankgiro 59 14 - 99 48 och skriv namn, postadress och e-post. Skriv också “ja” eller “nej” för att meddela om du vill att ditt stöd skall vara offentligt. Om du inte får plats med all information går det bra att skicka ett mail till info( @) cogito.nu. Skriv “Cogitos vänner” i ärenderaden.

Tack för ditt stöd!

Annika Hjelm
Ordförande för den gröna tankesmedjan Cogito


Donationer

Vill du stödja Cogito ekonomiskt? Sätt in valfritt belopp på Cogitos Plusgiro 42 24 64-8 eller bankgiro (Nordea) 59 14 -99 48.


Skänka aktieutdelning

Vill du skänka din aktievinst till Cogito? Du kan välja att ge din utdelning till vem du vill, men för att du och mottagaren skall slippa skatt måste mottagaren vara en ideell organisation eller stiftelse som har ett allmännyttigt ändamål och därför inte är skattepliktig.

Information från Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII):
Efter ett beslut i Regeringsrätten 2006 kan en aktieägare i Sverige skänka bort framtida utdelning på sina aktier till en ideell organisation med allmännyttigt syfte. Du kan välja att ge din utdelning till vem du vill, men för att du och mottagaren skall slippa skatt måste mottagaren vara ideell organisation eller stiftelse som har ett allmännyttigt ändamål och därför inte är skattepliktig.

Givet att utdelningen doneras innan bolagsstämman, behöver aktieägaren inte betala skatt på utdelningen varför gåvan blir extra värdefull för den mottagande organisationen. En hundralapp i utdelning efter skatt motsvarar för en ideell organisation som inte är skattpliktig 143 kronor.

Kan man skänka utdelning från alla typer av aktiebolag?
Regeringsrättens dom gällde utdelning från aktier i ett börsnoterat avstämningsbolag. Vad som gäller för andra typer av bolag, till exempel fåmansaktiebolag eller för ägande i aktiefond, har regeringsrätten inte uttalat sig om.

Hur går jag tillväga om jag vill skänka min aktieutdelning?
Du som givare öppnar ett nytt VP-konto i ditt eget namn men med en ideell organisation som utdelnings-rättshavare och flyttar värdepapper vars avkastning ska doneras till detta VP-konto. Detta gör du genom att författa ett gåvobrev där du anger vem som skall ta emot aktieutdelningen och undertecknar med namn och datum. Om du vill kan du också uppge för hur många år du önskar donera din utdelning, annars gäller gåvan tillsvidare. Gåvobrevet ger du till din bank. Varje enskild bank har egna system för att hantera denna typ av frågor vidare.

Tack!

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |