Kansli

Allmänna frågor: info (@) cogito.nu
Katarina Wangler Björk

Post- och besöksadress: Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm

Organisationsnummer: 80 24 24 - 83 15

Plusgiro: 42 24 64 - 8
Bankgiro: 59 14 - 99 48

 

 

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |