Cogito beviljas EU-bidrag för ett projekt om ett hållbart handelssystem.

Ungdomsstyrelsen har för andra gången fördelat statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor. Nu beviljas bidrag för nio projekt som bland annat rör miljö-, handels-, arbetsmarknads- och jämställdhetsfrågor.

Cogito beviljas återigen bidrag, denna gång för ett projekt som ska belysa miljöaspekterna av EU:s nuvarande och framtida handelssystem. EU är världens största...

LEDARE: Kampen om vinster i välfärden fortsätter 2014

Vinster i välfärden har stått högt på dagordningen under året som gått. Frågan fick mycket uppmärksamhet i Rapports årskrönika. Där uppmärksammades också att Miljöpartiet insett att friskolereformen kommit att fungera väldigt annorlunda än partiet tänkt sig. Miljöpartiet har därför tänkt om och är nu emot vinstsyftande företag inom välfärden. I takt med friskolor som lagts ned eller gått i...

LEDARE: Lärdom av Mandela

Detta är ett utdrag från Per Gahrtons anförande på Mandelamötet den 16 december på ABF-huset i Stockholm:

I mars 1990 kom Nelson Mandela till Sverige och höll tal i Riksdagen. Dagen efter var det utrikesdebatt och jag kunde som företrädare för Miljöpartiet konstatera att det var ett översvallande beröm Mandela gav svensk solidaritetspolitik och det finns berättigande i det....

LEDARE: Fundisar, realos, och den gröna nya given

Härom veckan besökte jag Bryssel inför uppstarten på ett EU-finaniserat forskningsprojekt. Projektet ifråga handlar om hur social innovation – sökandet efter medborgares lösningar på samhällsproblem – kan främjas inom unionen. För organisationsvetare är detta ett klassiskt problem: Hur skall en etablerad organisation hantera sin egen förnyelse? Hur mycket skall ”det gamla” våga överlämna till...

LEDARE: North Dakota – bankernas mardröm

It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning. – Henry Ford

Finansvärlden är ett virrvarr av lättflyktiga termer, förkortningar och begrepp. På gammalt skråmanér kallar man inte gärna en spade för en spade för då skulle ju vilken tomte som helst börja...

Marléne Tamlin

Marléne Tamlin

Christer Sanne

Christer Sanne
Lotta Hedström

Samtal om tillväxt

I frihandelns goda namn

Klimatmålsinitiativet

Den gröna tankesmedjan Cogito
Pustegränd 1-3, 118 20 Stockholm | Webbredaktör: Martin Nilsson | Ansvarig utgivare: Katarina Wangler Björk |